POŠTA

Draža bez odbrane

"Četnikom po kvislingu"; VREME 955

Bar što se tiče đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, a i mnogih drugih poput njega, pokretanje bilo kakvog pravnog postupka u cilju "rehabilitacije" bi bio čist kontraproduktivan gest kojim bi se de iure legalizovala nelegitimna komunistička vladavina u Srbiji nakon osvajanja Beograda 20. oktobra 1944. g. i okupacije Srbije. Nelegitimni (tj. divlji) titoistički "sudovi" nemaju nikakve pravne ni moralne veze sa Iusticijom i bilo kakve njihove "sudske" odluke ni za koga nisu obavezujuće niti validne. Čiča Draža nije osuđen ni na kakvom legalnom ili legitimnom sudskom procesu (već na klasičnom partijskom staljinističkom kontrarevolucionarnom prekom sudu) pa se stoga i nema od čega rehabilitovati.

Iz istog broja

Stari roker

Dragoslav Ružić, elektronskom poštom

Sportski pristup

Nikola Marinković, Beogradski maraton

Srpski prljavi Hari

Vladimir Pavlović, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu