POŠTA

22. 7. 2002. / 18.42

Dijamant na Učiteljskom

"Žalosna pedagogija"; "Vreme" br. 600

U izveštaju sa "našeg Harvarda" Tamara Skrozza nas upoznaje sa mogućnostima unosnog bavljenja naučnim radom u ovoj zemlji. Potrebno je da se zaposlite na Učiteljskom fakultetu i podignete honorar za naučno-istraživački rad u visini pet do šest godišnjih profesorskih plata. Ne zaboravite najbitniji detalj ove transakcije – rad ne prilažete i, naravno, ne pišete.

Skrozza nas je u prethodnim tekstovima već obavestila o tome da je smrt najbrži način da postanete akcionar firme u kojoj radite ("Dijamant", Zrenjanin). Na Univerzitetu su očigledno postajale savršenije metode akcionarstva.

Ima toga još.

Forzza Skrozza!

Iz istog broja

Namerna gužva

Goran Kovačević, vlasnik NAXI radija

Kako je Petar postao Pavle?

Janoš Sloboda, Senta

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu