POŠTA

Da li je moguće?

"Lustracija"; "Vreme" br. 547

Veoma me je zainteresovao tekst o lustraciji, preispitivanju disciplinske, ali i moralne odgovornosti svih rukovodećih ljudi sa univerziteta za poslednjih desetak godina. Zaista, da li će i kada odgovarati svi oni rektori, ministri za nauku, dekani, ali i njihovi pomoćnici koji snose ogromnu odgovornost što je univerzitet ponižen, što su profesori proterivani i maltretirani, a studenti mlaćeni? Kako se i sâm bavim naukom, šokiran sam činjenicom da je doktor Milovan Bojić, koji je napravio munjevitu univerzitetsku, ali i političku karijeru, objavio za šest godina 639 radova! Da li je taj broj tačan? Ako jeste, to je stvarno za Riplija. Da li je stvarno toliko nastavnika primljeno na Medicinski fakultet u Beogradu?

Milan Glišić, Beograd

***

Jeste, u periodu od 1995. do 2001. profesor dr Milovan Bojic objavio je 639 radova. U periodu od 5.6.1998 (kada je donet novi zakon o univerzitetu) do 4.10.2000. na Medicinski fakultet u Beogradu primljeno je 58 asistenata pripravnika, 121 asistent, 16 docenata, dva predavača, 10 vanrednih profesora i pet redovnih profesora. Primio ih je dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Radivoje Grbić, jer mu je to omogućavao novi zakon. Specijalna Komisija Medicinskog fakulteta sada pažljivo preispituje posebno svaki slučaj. Sa rezultatima njenog rada javnost će biti upoznata kada bude donet novi zakon o univerzitetu. Moćni julovski lobi, predvođen prof. dr Milovanom Bojićem, tadašnjim ministrom zdravlja, potpredsednikom Vlade Srbije, profesorom medicinskog fakulteta u Beogradu i direktorom KBC-a "Dedinje", doveo je, prema nekim izvorima, u Klinički centar i druge zdravstvene ustanove oko 500 ljudi. Saznajemo da Komisija Medicinskog fakulteta u Beogradu ne raspolaže ovim podacima i da neće pretresati i ove slučajeve.

Slobodanka Ast

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu