POŠTA

Čemu podela

"Čemu polemika"; VREME 966

Najava da bi ceo UNS mogao da bude viđen kao neka vrsta kolektivnog osumnjičenog, kao zločinac sa čijim se zlodelima nova predsednica UNS-a Ljiljana Smajlović ne slaže, ali ga kao advokat silom prilika brani, izneta je u komentaru "Čemu polemika?" Milana Dobrosavljeva ("Vreme", 9. jul 2009).

Ovakva teza povampiruje princip kolektivne odgovornosti i obavezujućeg kolektivnog mišljenja, a na tom mestu novinarstvo kao da dodiruje poroznu granicu društveno-političke angažovanosti i jedne jedine svete "istine".

Otkud odjednom ideja da ceo UNS, onako đuture, može biti "predmet potrage", što je u ovom slučaju eufemizam za krivično gonjenje i osudu? Da li je UNS, čak i u svojim najgorim danima, regrutovao i instruirao ratne lažove i njihov primitivizam? Da li ih je plaćao? Da li je UNS određivao uređivačku politiku medija za vreme rata i da li je to ikada činio? Naravno da nije.

Pripadam generaciji članova UNS-a koja je u ovu organizaciju stupila desetak godina posle borbi u Vukovaru i šest godina posle rata u Bosni i Hercegovini. Dozvolite da nijedna politika nije nišanila kroz naše novinarske priloge.

Zbog čega nam neko danas sugeriše da smo članovi još uvek pogrešnog udruženja i preti da sa hiljadama kolega postajemo nečija legitimna politička meta?

Udruženje novinara Srbije nema nameru da bude kolektivni izvršni pomoćnik – dostavljač nijednog tužilaštva, pa ni onog za ratne zločine. Zašto? Zato što denuncijacije i obaveštajni rad nisu u skladu sa Kodeksom novinara Srbije.

To ne znači da se UNS zalaže za aboliciju odgovornosti ili zaborav novinarskih manipulacija građanstvom za vreme rata.

Iz istog broja

Rekla Mira Marković

Vladislav B. Sotirović, elektronskom poštom

Vređanje inteligencije

Revoltirani Dragan Kovačević Žabac iz grupe S.A.R.S

Najveća kazna

Igor Ranković, elektronskom poštom

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu