POŠTA

Bolest kao metafora

"Šizofrenija i lov u mutnom"; VREME 929

"Vreme" spada u novine koje vode računa o jeziku i pravilnoj upotrebi reči. No, u tekstu pod naslovom "Šizofrenija i lov u mutnom" neprikladno se koristi medicinska dijagnoza.

Skoro je nemoguće naći logičnu vezu između medicinske dijagnoze, lova i problema studiranja. Međutim, upotreba termina "šizofrenija" kako u naslovu tako i u samom tekstu, samo je potvrda o rasprostranjenom negativnom stereotipu i predrasudama prema svemu što je u vezi sa problemima mentalnog zdravlja, odnosno psihičkim bolestima. Stigma je uzrok usamljenosti, diskriminacije i predstavlja stvarnu prepreku za oporavak od bolesti. Diskriminacija sa kojom se suočavaju ljudi sa mentalnim bolestima je mnogo gora od simptoma njihove bolesti.

Da dodam, za lečenje šizofrenije postoje efikasni lekovi. Da li i za ovakav novinarski stil?

Iz istog broja

Izvinjenje

Dušan Radulović, Radio Beograd 1

Istina o izvorima

Zorica Janković, istoričar i kustos Istorijskog muzeja Srbije

Nisam ratovao za pare

Dragoljub Vasiljević, Raška

Svi brojevi Vremena na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu