POŠTA

Batine su sasvim moguće

»Sve po spisku«; VREME 1147-1148

List "Vreme" je objavio tekst pod naslovom "Sve po spisku" u kome je izneto nekoliko interesantno upakovanih tvrdnji o spiskovima SNP NAŠI, gde je slučajno ili namerno izostavljeno glavno pitanje koje se samo po sebi postavlja, a to je: Da li su NVO faktori sa spiska zaštićeni "u borbi protiv korupcije u kojoj niko nije zaštićen"?!

Osnovni pasus koji izdvajaju u listu "Vreme" iz teksta Dragoljuba Žarkovića jeste da spiskovi SNP NAŠI stvaraju "eksplicitnu pretnju po sve zaposlene u tim medijima i organizacijama".

Mi ne opovrgavamo činjenicu da prema ovim ljudima sa spiska postoji veliki prezir u srpskom narodu i da je sasvim moguće da neko od njih dobije batine, dok se robija nadamo se podrazumeva, ali daleko da su se pod pretnjom od batina, robije ili bilo čega trećeg pomenuti našli zbog spiskova SNP NAŠI.

Oni su pod tom pretnjom zbog svojih krivičnih dela i agresije koju sprovode prema srpskom narodu i zato što otvoreno rade na razbijanju države Srbije podrivajući Ustav i kršeći zakone Republike Srbije, a zbog spiskova SNP NAŠI su samo pali u paniku, jer spiskovi pokreću pitanje procesuiranja onih koji rade na razbijanju države Srbije.

Novinar Dragoljub Žarković i list "Vreme" se u svom tekstu bave celom tematikom kao da SNP NAŠI izmišljaju da npr. Nataša Kandić saučestvuje u proglašavanju nezavisnog Kosova sa narkobosovima u Prištini i posle toga nastavlja da deluje bez ikakvih sankcija ili da B92 i organizacija Kvirija u kontinuitetu šire govor mržnje i vrše teške oblike diskriminacije prema srpskom narodu.

U listu "Vreme" ne da ne pominju ova krivična dela, nego se bave površnim sagledavanjima i izmišljenim paralelama sa tamo nekim spiskom pomoćnika ministra kulture, izvesnog Kolarevića, pa list "Vreme" piše da je u odnosu na spiskove SNP NAŠI, navodno, pomoćnik ministra kulture sa svojim spiskom 47 kulturnih radnika imao bar obrazloženje za isti. Kao da SNP NAŠI ne podižu krivične prijave i ne govore o dokazima o protivustavnom delovanju i teškim krivičnim delima. List "Vreme" po svaku cenu želi da predstavi spiskove SNP NAŠI kao spiskove gde "desničari" stavljaju nasumično – po nekom svom sopstvenom hiru – imena nevladinih organizacija!

Našu inicijativu da u Srbiji bude donet zakon o stranim agentima, gospodin Žarković naziva "dosta jadnim pokušajem imitacije zakona Velikog Vladimira", pa je naša dužnost da ga informišemo da je Zakon o stranim agentima u Ruskoj Federaciji napravljen po uzoru na zakone SAD, kao i da takvi zakoni predstavljaju normalnu stvar za svaku državu koja se bavi svojom bezbednošću, te da se SNP NAŠI zalažu za liberalniji tip ovog zakona po uzoru na ruski model, jer je američki suviše ekstreman i oznaku "strani agent" određuje za svaku organizaciju koja se finansira iz inostranstva, dok ruski zakon oznaku "strani agent" određuje samo za organizacije koje se bave politikom, a finansiraju se iz inostranstva, što je mislimo prikladnije za Srbiju.

Stav SNP NAŠI jeste da je ključna prelomna tačka za razvoj Srbije obračun sa neprijateljskim strukturama u NVO sektoru, jer će jedino tako država da nas uveri u svoju nezavisnost i beskompromisnu borbu protiv korupcije i još važnije – jedino tako će na adekvatan i odgovoran način zaštititi građane Srbije i samu državu Srbiju od neprijateljskih nevladinih i obaveštajnih struktura koje sprovode informaciono-propagandni terorizam na teritoriji Srbije.

Međutim, stvar je što se tiče SNP NAŠI još i jednostavnija od svega navedenog. Krivična dela ili postoje ili ne postoje, podrivanje ustavnog poretka postoji ili ne postoji. Mi tvrdimo da postoje, cela Srbija zna da postoje, tužilaštvo je obavešteno da postoje, predsednik Nikolić nikad čuo, a Vučić se čeka da puca ili sebi u glavu ili u leglo zvano NVO sektor.

Za kraj, jedno objašnjenje i jedna molba listu "Vreme"! Važno je objasniti listu "Vreme" da ovde nije reč o parnici između dva pogleda na svet, kako pišu u tekstu "Sve po spisku", a tek ne o sukobu između nekih izmišljenih prvih i drugih Srba, nego o procesuiranju krivičnih dela i obračunu srpskog naroda i države Srbije sa antisrpskim protivustavnim i obaveštajnim strukturama koje rade na razbijanju države Srbije.

A naša molba je da iskoristite svoj novinarski uticaj i pitate Vučića da saopšti građanima da li je NVO sektor u borbi protiv korupcije nedodirljiv i zaštićen, jer bilo bi lepo da građani o tome budu obavešteni na Vreme!

Vjekoslav Cerovina za SNP NAŠI

Iz istog broja

Ispravka

Tatjana Tagirov

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu