POŠTA

16. 3. 2011. / 17.44

Amaterske odluke

"Sudbina nauke: Umesto babice, maćeha"; VREME 1053

Ovo je interesantan članak, ali je ukidanje Ministarstva za nauku prava prilika da mediji pokrenu pitanja profesionalnog tretmana nauke koji bi bio potpuno nezavisan od politike i amaterskih odluka partija na vlasti.

Na primer, ni SAD nemaju ministarstvo za nauku, već se o nauci brine Nacionalna fondacija (NSF), www.nsf.gov. Slične institucije postoje i u susednim zemljama, kao npr. u Sloveniji (http://www.szf.si/), Hrvatskoj (http://www2.nzz.hr/index.php?lang=hr) i Grčkoj (http://www.forth.gr/).

Ove tri susedne zemlje su u prvih 50 naučnih sila na svetu (po tzv. h-indexu citiranosti radova u svim naučnim oblastima):

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0&region=all&year=all&order=h&min=0&min_type=it

dok je Srbija na istoj listi na 143. mestu (što potvrđuje observacije iz prethodnog članka "Vremena" o "statističkoj grešci" u proglašavanju Srbije za zvezdu u usponu). Slično, u 2010. Grčka je objavila oko 50 radova u najelitnijem časopisu za fiziku i srodne nauke Physical Review Letters (http://prl.aps.org/), Slovenija oko 30, Hrvatska oko 20, a Srbija ispod 10.

Dakle, "Vreme" bi moglo da pokrene ozbiljnu diskusiju o:

1. Potrebi osnivanja naučne fondacije Srbije (NFS).

2. Kako podići nivo nauke u Srbiji da se bar dostignu Hrvatska i Slovenija?

3. Kako uključiti dijasporu u ceo proces; npr. u američkom NSF-u sedi nekoliko srpskih naučnika koji bi mogli da se vrate u Srbiju kao direktori nove naučne fondacije.

Jedna od prilika da se organizuje i forum na ovu temu je predstojeća konferencija SFKM 2011 (koja se održava jednom u tri godine):

http://www.sfkm.ac.rs/

na kojoj će učestvovati i naučnici iz dijaspore ranga dr Ivana Božovića ili dr Đorđa Srajera, koji se nalaze u vrhu naučne politike u SAD kao direktori velikih sektora u nacionalnim laboratorijama. Razgovor sa učesnicima konferencije koji će doći iz dijaspore na temu kako osnovati gore pomenutu naučnu fondaciju Srbije bi bio mnogo efikasniji od oplakivanja ukidanja Ministarstva.

Iz istog broja

Napinjanje dogme

Milan Kiković, elektronskom poštom

Vera i nauka

Bojana Kovačević, elektronskom poštom

Makedonski slučaj

Zoran Bendevski, elektronskom poštom

Tekst, atentat i problem

Miroslav Bogićević, elektronskom poštom

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu