POŠTA

Ahtisari – plus i minus

"Amerikanci opet na Kosovu"; VREME 1030

Ako bude podnet zahtev Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti privatizacija na celoj teritoriji KiM od 1999. godine do danas, želeo bih da pojednostavim posao Ustavnom sudu:

1244: "… opšta načela političkog rešavanja kosovske krize… …Politički proces u pravcu uspostavljanja privremenog okvirnog političkog sporazuma koji će da obezbedi značajnu samoupravu na Kosovu, UZIMAJUĆI U POTPUNOSTI U OBZIR SPORAZUM IZ RAMBUJEA i načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije i ostalih država u regionu, i demilitarizaciju OVK."

Rambuje: "Economic Issues Article 2 2. Učesnici prihvataju stvaranje ‘komisije za poravnanje potraživanja’ (koja nikad nije osnovana) i "Article 1 6. Učesnici prihvataju da će da deluju samo u snazi i odgovornosti na Kosovu navedenih u ovom sporazumu. Delovanje izvan tih je ništavno/nevažeće i nedejstveno. … Sporazum je zaključen pod pokroviteljstvom članova Kontakt grupe i EU i jemstvom/obavezi tih članova i EU da se pridržavaju/povinuju ovom sporazumu."

I da dodam, za sve one koji hoće da pristanu na tzv. "Ahtisari+" ili "nestatusni deo" (što ne postoji jer prihvatanje prava iz tog plana: "povlači sa sobom dužnosti i odgovornosti u smislu postupanja u skladu sa zakonom Kosova…") umesto da se drže 1244 i Rambujea da, za razliku od gore navedenog "poravnanja potraživanja" iz Rambujea, Ahtisarijev plan izričito kaže:

"Nepokretna i pokretna imovina SRJ ili RS koja se nalazi na teritoriji Kosova u vreme objavljivanja ovog Rešenja preći će U VLASNIŠTVO Kosova. … Vlasnička prava u javnim preduzećima … biće preneta na Kosovo", ali i: "Međunarodni civilni predstavnik: ima konačnu nadležnost na Kosovu u pogledu tumačenja civilnih aspekata ovog Rešenja".

Pa vi sad vidite da li je to "Ahtisari+" ili minus i razmislite kako će to MCP, koji ima "konačnu nadležnost", da protumači i u čijem interesu rade oni koji se zalažu za tzv. "Ahtisari+" ili "nestatusni deo".

Evo pitanja za Ustavni sud: Tko snosi odgovornost što se do sada nije reagovalo na to?

Iz istog broja

Držite se što duže

Kata Milosavljević

Dalekosežan potez

Vladimir Pištalo

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu