Nedelja

Lik i delo

Radoslav Sretenović

Predsednik Državne revizorske institucije

Osnovni podaci: Rođen je 1953. godine u Nišu, gde je diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Ima radno iskustvo od skoro tri decenije kao ekonomista u različitim sektorima. U bivšem SDK radio je 15 godina, zatim u Službi za platni promet, najpre u Nišu i onda u centrali u Beogradu. Radio je i u NBS-u na različitim poslovima, pored ostalog i kao viši stručni saradnik, savetnik inspektora, pomoćnik direktora Filijale u Nišu.

Radoslav Sretenović 1

foto: tanjug

U zvaničnoj biografiji priloženoj uz kandidaturu piše i da je bio aktivan na poslovima bankarstva i finansija, revizije banaka, pravnih lica, revizije budžeta, javnih rashoda, kao i procene kapitala. U trenutku izbora na čelno mesto Državne revizorske institucije bio je samostalni stručni saradnik Rukovodstva Filijale NBS-a Niš.

Za rad na inspekcijskim i revizorskim poslovima usavršavao se u bivšem SDK i u inostranstvu, Londonu i Atini. Položio je sve ispite za zvanje revizor i ovlašćeni revizor Saveza računovođa i revizora Srbije, a poseduje i zvanje revizor po standardima bivšeg saveznog ministarstva finansija.

Govori ruski i poljski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Kako je izabran: Srbija je dobila revizora sa znatnim zakašnjenjem u odnosu na ostale zemlje regiona. Zakon o državnoj revizorskoj instituciji (usvojen 2005) odredio je maj 2006. kao krajnji rok za izbor članova, a Skupština je članove DRI-ja izabrala tek 24. septembra 2007. Izbor je kasnio ne samo zbog objektivnih okolnosti (parlamentarnih izbora, formiranja nove vlade) već, pre svega, zbog nepostojanja dogovora unutar vladajuće koalicije. Predlaganju članova Komisije prethodili su višemesečni mukotrpni pregovori, koji su rezultirali kompromisom, pa je za predsednika Saveta DRI-ja predložen Sretenović, kandidat DSS-a, a za potpredsednika Ljubica Nedeljković, kandidat DS-a.

Nepartijac: "DSS, čiji sam bio član, dostavio je predlog o mom izboru na ovu funkciju. Ali, od jula 2007. nisam član DSS-a. U ovom poslu nema politike, već isključivo profesionalne struke, uz poštovanje principa nezavisnosti i etičkog kodeksa revizije. To zahteva nespojivost funkcije i članstva u bilo kojoj partiji."

Kako ga vide: "Kao čovek koji je do izbora na ovu funkciju radio u provincijskoj filijali Narodne banke u Nišu, a do pre nekoliko godina verovatno nije ni sanjao da će se, kao noćna mora, obresti u snovima mnogih državnih funkcionera. I da će postati najisplativija evropska investicija Srbije."

Šta je i koga kontroliše revizor: DRI ima pet članova Saveta i predsednika, koje bira parlament na šest godina. Osnovna nadležnost je kontrola svih trošenja iz republičkog budžeta, kontrolišu 9500 korisnika. S druge strane, državni revizor je manje plaćen od svih funkcionera vlasti čije trošenje treba da kontroliše, a veću platu od državnog revizora imaju i njegove kolege po zadatku – ombudsman i poverenik za informacije.

Prema zakonu, plata revizora je 90 odsto zarade predsednika Skupštine Srbije. Najavljene promene Zakona o DRI-ju, koje je početkom februara podržao skupštinski odbor za finansije, predviđaju da revizor prima 122.000 dinara. Predsednik Saveta DRI-ja Radoslav Sretenović zarađivaće oko 230.000 dinara. Prosečna plata revizora sada je oko 60.000 dinara.

Najveći problem: "Još nemamo potreban kadar. Trenutno radi sedam revizora, a potrebno nam je 70." Po rečima Sretenovića, na konkursima za zapošljavanje odziv je slab, "ponajviše zbog niskih plata koje su višestruko manje od onih u nekim drugim nedržavnim revizorskim kućama".

Učinak: Državni revizor Srbije Radoslav Sretenović 18. februara podneo je 19 prekršajnih prijava zbog trošenja državnog novca u 2008. protiv sedam aktuelnih i četiri bivša ministra. Međutim, kako je štampa pisala, prekršajne prijave su zastarele i biće odbačene. "Nijedna od tih prijava nije zastarela. Konačnu odluku doneće sud", odgovara Sretenović.

Pouka: "Ne plašim se i ne kajem se što sam prihvatio ovu funkciju. Ne mislim da sam se mnogima zamerio, samo sam radio svoj posao u skladu sa zakonom."

Iz istog broja

Reizbor sudija

Nastavak sudske Santa Barbare

T. Tagirov

Broj nedelje

51

»Vreme« i Institut Beloks

O deviznom kursu

Dokument

Dešavanje naroda

Sonja Ćirić

Osobe sa posebnim potrebama

Podrška za stanovanje

J. Lazić

Pretres Mladićeve kuće

Aktivnosti redovne

R. V

Novogovor

Konekcija

Marija Vidić i Aleksandar Ćirić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu