Nedelja

Novogovor

Pozicija

Dve decenije je prošlo od onog 11. januara 1991. kada je konstituisana prva višestranačka skupština u Srbiji posle 1945. Socijalistička partija Srbije je u tom sazivu sa 194 poslanika zadržala vlast. Srpski pokret obnove (19), Demokratska stranka (7) i Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (8) su bili opozicija. Tokom grubih rasprava u skupštini vlast je opoziciju nazivala "snagama haosa i bezumlja", a opozicija vlast, "bandom crvenom", i "režimom". Vlast je bila prezrena reč dok su trajale dramatične borbe za nju, onako sebično kako sugeriše reč vlastiti, sopstveni. Dobrica Ćosić je 1992. govorio da se nije prihvatio dužnosti zbog vlasti, masti i slasti.

U pozicionom ratu radi održavanja svog dominantnog položaja tadašnji režim počeo je sebe da naziva pozicijom, kao u rečenici: "I pozicija i opozicija treba da vode računa o nacionalnom interesu" – koji je, inače, bio sistematski upropašćivan.

Vlast je nekada nazivana starešinstvo, gospodstvo, (blizu je i reč vlastelin, ako hoćete), vladanje, ili kratko vlada. To je neko ko je vlastan (Koštunica je voleo taj izraz), nadležan, određen, sposoban i merodavan da donosi odluke. Može biti i uprava, ali i "ruka", kao rečenici: "To je pod mojom rukom!"

To je i ono iščezlo, a neizgovoreno u rečenici: "Beše Tvoje, Živka!"

Ako niste bili u takvoj poziciji, teško ćete to shvatiti – a još teže, ako ste bili.

Reč opozicija se pak toliko bila učvrstila u jeziku izmučenog naroda (koji je celu deceniju bežao od opozicionara kao od kuge), da Demokratska opozicija Srbije dve godine po osvajanju vlasti 2000. nije menjala ime. Onda je nova vlast sebe prekrstila u reformske proevropske snage itd.

Kako su reči pozicija i vlast zamenile mesta? Pozicija je položaj, stanje; služba, mesto, nameštenje; utvrđeni vojni položaj za odbranu ili napad; može biti i gledište, ali i mogućnost, ali češće je to trgovačka, ili budžetska stavka; detalj u nekom tehničkom projektu; u plesu: početni položaj noge; u mačevanju: osnovni stav mačevaoca; u ekipnom sportu: mesto igrača u ekipi; u šahu: raspored figura.

Nemojte reći da to nema veze s vlašću.

Sad su reč pozicija pomerili u trgovinu i marketing, da nas tamo slažu i zavaraju, pa se govori o tržišnoj poziciji i o izbornom pozicioniranju stranaka. U Hrvatskoj postoji i agencija za nekretnine – koja se zove Pozicija d.o.o.

Iz istog broja

Sećanje – Borivoje Bora Kostić

Mirni bombarder

Slobodan Georgijev

Nove tablice

Od 001-AA do 999-ŽŽ

Zoran Majdin

Broj nedelje

1000

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu