Nedelja

Novogovor

Otvoren za dijalog

Novine su se baš uhvatile za taj izraz: "Vuk Jeremić je izjavio da zvanični Beograd neće povući rezoluciju o Kosovu, koju je podnela GS UN-a, ali da je otvoren za dijalog" (videti stranu ). "Predsednik Jemena, Ali Abdula Saleh, je izjavio da je otvoren za dijalog sa ekstremistima Al kaide." "Bivši hrvatski predsednik Mesić je rekao da je otvoren za dijalog sa slovenačkim kolegom i da se nada da se, prilikom susreta u Crnoj Gori, neće samo kulturno pozdraviti, nego i da će razgovarati, jer ima o čemu." "Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej niški otvoren je za dijalog i saradnju sa drugim crkvama, ocenili su danas svetski mediji."

Dobro dijalog, reč pozajmljena od Grka, označava razgovor dve ličnosti u scenskom ili književnom delu. Uvežbavanje dijaloga je važno u životu svakog glumca, mada kažu da je Alfred Hičkok rekao da je dijalog ipak samo zvuk koji dolazi sa usana glumaca koji potvrđuje ono što su oči već rekle.

U političkoj sferi to su pregovori, razmena mišljenja sa onima koji zastupaju drugačije stavove, što je povezano i sa izrazom dijalog gluvih, što se odnosi na sagovornike koji ne žele da saslušaju argumente druge strane, pa i sa onim žargonskim izrazom "šetanje galija po Dunavu" za nevezan razgovor. S tim može da bude povezan i dijalogizam –stilska figura u kojoj pisac sam sebi postavlja pitanja i odgovara na njih.

U žargonu to je nešto poput odvaliti žvaku, penjisati, nekad se govorilo džakati.

Otvoren za dijalog je valjda onaj ko bi želeo da sa nekim razgovara. "Muftija Zukorlić je kazao da su predstavnici Bošnjaka u Sandžaku otvoreni za razgovor s predstavnicima vlasti o svim otvorenim pitanjima."

Često se pominje i otvoren poziv. "Obaveštavamo vas da je otvoren zajednički poziv za evropske istraživačke projekte, koji je sastavni deo SEE ERA NET Plus projekta." Koroman izjavljuje: "Imam otvoren poziv da se vratim u Zvezdu." Mora da su ti otvoreni pozivi, otvorenost za dijalog, otvorena pitanja itd. u naš javni život ušli preko pokušaja birokratije da sakrije svoju pravu prirodu čuvara Zamka, jer oni kapiraju da je sad vreme otvorenog društva. Priđete šalteru, pitali biste nešto, ili biste ušli u prodavnicu da kupite nešto, a oni ti otuda nadmeno pokazuju na tablu na kojoj piše "Zatvoreno!"

Bila je nekad pesma, da l’ beše četnička, da l’ oznaška: "Otvori prozor, curice malena, umoran sam, idem sa terena."

Iz istog broja

Broj nedelje

49

Dalijeva izložba

Foto nedelje

 

Tehnologija

Stigle mikro SIM kartice

M. Vidić

Parada ponosa 2010.

Društvo na popravnom

Jovana Gligorijević

Prehrambena industrija

Karteli rukovode tržištem

Mirko Rudić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu