Nedelja

Novogovor

Kampanja

Već se čuje ko će s kim a ko neće ni sa kim, čija se potpredsednica muva s kojim predsednikom i vice versa, ko u javnom rečniku koristi Vukov jezik a ko se drži tradicionalnih vrednosti, nižu se kandidati za žrtve atentata po patriotskoj liniji, prijatelji neprijateljevih prijatelja i kumovi u svim zamislivim i nezamislivim uzajamnim vezama, od sjekire do dugmeta…

Ukratko, kampanja je počela.

Reč kampanja je u običan govor ušla relativno skoro, jedva pre manje od četiri veka, a u novogovor prilično rano, kada je u širu upotrebu ušao izraz "reklamna kampanja". Ili, što kažu Anglosaksonci, otkako je tim izrazom definisan niz/sistem poruka koje bi trebalo da predstavljaju integrisanu tržišnu komunikaciju s ciljem da od čoveka (što u ovom slučaju znači: i od žene) naprave potrošača neke robe.

Aseptička definicija kaže da je to oblik komunikacije koji se koristi da publika – gledaoci, slušaoci, čitaoci itd. – planirano navede na neku novu radnju.

Te nauke se uče na najuglednijim univerzitetima i isprobavaju u najkrvavijim ratovima.

Na reklamne kampanje je u 2010. godini potrošeno 300 milijardi dolara u SAD i, procenjuje se, 500 milijardi dolara u ostatku sveta.

Slika porodice u toj komunikaciji igra posebnu ulogu, bez obzira na to da li se kampanjom podstiče potrošnja flaširane na račun sveže vode, ili brze na račun zdrave hrane. U političkoj kampanji, kaže nedužna aseptička definicija, organizovano se ulažu snage zarad uticaja na donošenje odluke ciljanih grupa. Kako god bilo, upravljanje medijima je jedan od glavnih ciljeva svih kampanja, u širokom rasponu od masovnih mitinga, marševa i protesta do korišćenja najnovijih tehnologija, interneta, društvenih grupa i paragrupa.

Inače, kampanja je pojam koji se od sredine XVII veka koristi kao naziv za vojnu operaciju na bojnom polju. Izvedena je iz franckuske reči campagne, otvoreno polje uređeno za vojne vežbe. Pre toga je novolatinsko campania, ravnica; još ranije latinsko campus, polje. U osnovi je možda činjenica da su antičke i srednjovekovne vojske zime provodile u utvrđenim logorima, a sezonu bojeva i rata počinjale prolećnim i letnjim izlaskom na (bojno) polje. Nekako nije čudno što se ovaj ratni pojam preneo na polje političkih bitaka baš u SAD (1809), mada je reč prvi put zabeležena jedan vek ranije (1701).

Iz istog broja

Društvo

Silovanje u pokušaju

Marina Ilić

Broj nedelje

3

 

Vazduhoplovstvo

Nebeski fotograf za 2,7 miliona evra

Igor Salinger

Vanredna zima

Broj nastradalih raste

Đurđica Bogosavljević

 

Foto nedelje

"nedelju" uređuje jasmina lazić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu