Nedelja

Novogovor

Kamp

Uglavnom su ograđeni, često bodljikavom žicom; pravila kućnog reda detaljno su razrađena i vidno istaknuta – a rasejani ili nedisciplinovani "logoraši" (kamperi) plaćaju time što iz kampa noću ne mogu da izađu ili u njega uđu posle određenog vremena.

Menadžer kampa (ranije: lagerfűhrer) ne naređuje, ali očekuje od svojih klijenata da poštuju i nepisana pravila ponašanja, uredno žive, u određeno vreme jedu, obavljaju svoje potrebe (tiho), noću spavaju, a danju rade sve što, kada i kako i svi drugi njihovi sapatnici. Turisti, u ovoj priči. To jest, ona njihova podvrsta koja "uživa u prirodi", pa makar se dotična prepoznavala po betonskim postoljima za kamp-kućice, obeleženim placevima za šatore, parkingom s nastrešnicom za odbranu od sunca…

Dakle, ovde nije reč o koncentracionim logorima, koliko god kampovi danas na njih ličili ili podsećali, i ne samo na prvi pogled. Webster’s kaže da je koncentracioni logor stražom obezbeđeno mesto za izolaciju političkih zatvorenika, manjina i sličnih grupa, posebno nacistički logori za internaciju i kažnjavanje.

Poreklo izraza je, međutim, savršeno britansko: koncentracioni logori javljaju se u engleskom jeziku kao oznaka za način izolovanja civilnog stanovništva nesklonog matici u Burskom ratu 1900–1905. A taj izum postaće globalna imperijalna praksa u svim ratovima potom, kao što je to bila oduvek – u obliku raseljavanja i preseljavanja čitavih naroda, na primer.

Što se običnog kampa/logora tiče, to je mesto boravka vojske ili drugih grupa ljudi pod šatorima ili drugim privremenim zaklonima, bilo koje privremeno sklonište za boravak na otvorenom ili odmor, bilo koja vojna ili kakva druga grupa ljudi koja negde privremeno boravi, radi ili se zajedno kreće, život u vojsci uopšte, grupe ljudi koje dele iste ideale ili uverenja, rekreativno područje opremljeno za sportske aktivnosti…

Kamping je, prema tome, podizanje kampa, privremeni način života "kao u kampu", ali i mnogo štošta drugo, uključujući nekonvencionalno, teatralno ponašanje ili govor. U američkom engleskom jeziku izvorna latinska reč campus, polje, danas označava univerzitetska i, šire, školska naselja uopšte.

Kampovanje je, međutim, nešto drugo.

Iz istog broja

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu