Nedelja

Sujeverje

Bože, pošalji mi SMS

"Molitva sa Ostroga: da bismo dobili nešto što nikada nismo imali, moramo učiniti nešto što nikada nismo učinili. Kada nam Bog uzima nešto što ne možemo shvatiti, On nas ne kažnjava, već nam otvara ruke da primimo nešto još bolje. Božja volja nikada nas neće odvesti negde gde nas Božja milost neće zaštiti. Molim te, nemoj ovo da prekineš! Bože, uđi u moju kuću i oduzmi sve moje brige i bolesti, leči i bdij nada mnom i mojom porodicom, u Božje ime. Amin. Veruj! Ova molitva je toliko moćna. Nešto dobro će ti se dogoditi, nešto što već dugo čekaš. Stani na trenutak s onim što radiš i pošalji ovu molitvu na adrese svojih 12 prijatelja. Sad gledaj ono što On može."

Ovakvi i slični SMS-ovi postali su uobičajena stvar. Čak je pomenuta "ostroška molitva" i miroljubiva. Naime, poruke tog tipa neretko sadrže u sebi pretnju; ako primalac ne nastavi krug desiće mu se nešto loše. Za to, kako SMS poručuje, sam Bog garantuje. Pored toga što je većina ljudi svesna besmislenosti prosleđivanja poruke, kao i što je verovatno makar jednom prosledila dalje istu, a nije joj se desilo ništa od obećanog, oni i dalje imaju bojazan da "prekinu niz".

Suvišno je reći da blagoslov koji se šalje SMS-om promašuje suštinu. On ne ide od osobe, kako bi trebalo, već je reč o bezličnom, mističnom "blagoslovu" koji je upućen "slučajnim primaocima." Jasno je da se gađa u savremeno sujeverje, odlično iskorišćeno od strane telekomunikacionih mreža ili nekog ko im želi blagostanje. Naime, računica je jednostavna. Da se samo jedan korisnik "upeca" na pseudopobožnu poruku, on će poslati 60 SMS-ova. "Molitva sa Ostroga" u sebi sadrži pet, a i obično su takve poruke veoma dugačke. Ako bi polovina ipak poslala dalje istu (na kraju, nikad se ne zna), to je 360 poruka.

Teško da možemo zamisliti monaha koji živi u manastiru Ostrog i između službi kucka molitvu naređujući primaocu da je pošalje na 12 ili više adresa. Kao i da se živi odnos sa Bogom može zameniti ritualnim slanjem poruka koje obično igraju na kartu o prokletstvu.

Jedna simpatična fotografija kruži internetom. Na njoj je nadgrobni spomenik gde je napisano: "Ovaj čovek nije dalje prosledio SMS".

Nije nepoznata stvar da se sujeverje pojačava u kriznim periodima. Istoričari pišu da se za vreme epidemije kuge u Evropi znatno povećao broj vračeva. Kao i da su se za vreme Drugog svetskog rata u velikim tiražima prodavale astrološke novine i specijalni časopisi koji su se bavili okultnim. Antropolog Branislav Malinovski pisao je: "Magija se zasniva na verovanju da nada ne može da izneveri niti želja da obmane." S obzirom na sadašnjicu, telekomunikacione mreže, čak i da su u celoj priči nevine, mogu zadovoljno da trljaju ruke. Neko će sigurno proslediti "ostrošku molitvu".

Iz istog broja

Novogovor

Tumači

Aleksandar Ćirić

 

Foto nedelje

"nedelju" uređuje jasmina lazić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu