Kategorija: Mozaik

Povodom izložbe

Slike okrenute naopako

Zaboravite da je pred vama stolica, kuća, čovek, pas… Ne gledajte umom, ne tražite skrivene veze, samo izoštrite čulo vida. Naučite da gledate – govorio je studentima profesor Džeri, slikar i grafičar Božidar Džmerković, jedan od najstarijih članova Grafičkog kolektiva, što se po njegovim radovima na nedavnoj izložbi Vlasnik sopstvene utopije ne bi reklo

Monografija

Tajna starog hrasta

Golema knjiga o pojavi i aktivnost jedinstvene umetničke ličnosti, koja je, baveći se različitim umetnostima, po strani od centralne scene, istrajavala i istrajala na samosvojnosti, o Milanu Manojloviću Manceu

Baština

Veliki, nevidljivi kamen spoticanja

Od 76 sinagoga koliko ih je postojalo u Vojvodini pre 1941. do danas je preživelo svega nekoliko, a samo tri su još u funkciji. Jevrejska groblja su uglavnom uništena ili potpuno zapuštena, međutim, u nekolicini sela i gradova neki meštani nejevreji dobrovoljno ih održavaju

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu