Kategorija: Mozaik

Intervju – Magali Dubosson Torbay, profesorka u Školi za menadžment u Friburgu, Švajcarska

Digitalni igrači ozbiljno ugrožavaju tradicionalne kompanije

"Kada se razmatraju poslovni modeli, kompanije moraju da razmišljaju o odnosima sa potrošačima i tačkama dodira, odnosno, kako mogu da isporuče najveću dodatnu vrednost – samo preko interneta ili kombinacijom sa tradicionalnim načinom poslovanja"

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu