Kategorija: Mozaik

Vreme 932, 12. novembar 2008, Slobodan Bubnjević

Meteorologija

Suverenitet temperature Kosova

Nijedna epska narodna pesma iz Kosovskog ciklusa ne počinje opisom vremenskih prilika, a nema ni podataka o tome da li je knez Lazar izjahao na Gazimestan po kiši, suncu ili magli. A meteoroloških podataka sa Kosova nema ni danas , deset godina od rušenja 1999.
Vreme 932, 12. novembar 2008, Jasmina Lazić

Kontracepcija

Pilula koja je promenila sve

Od modernih Evropljanki koje su želele da je koriste do 1968. godine zahtevalo se da ispune dva uslova: da budu udate i da imaju pismenu saglasnost muža. Od šezdesetih do danas pretrpela je brojne korekcije koje su rezultirale boljom podnošljivošću, praktičnijim konzumiranjem, idealnijim hormonskim dozama i, naravno, maksimalnim kontraceptivnim učinkom

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu