Kategorija: Mozaik

Istraživanje – nove vojske bivše Jugoslavije (3)

Slovenija ili četiri miliona vrednih ruku

Glavni štab Teritorijalne odbrane (TO) osnovan je 20. novembra 1968. U početku je komanda bila gotovo isključivo u rukama slovenačkih oficira, a posle 1974, prema zvaničnoj verziji razvoja Slovenačke vojske, "sve više vodećih položaja u TO prelazi u ruke srpskih oficira JNA"; razlog za to je navodno bilo "sve veće nepoverenje u TO od strane srpskih političara", koji su se plašili "demokratskih pokreta u nekim republikama". Slovenija je 1990. osnovala nov štab domaće TO, koji postaje prethodnica komande Slovenačke vojske. Prihvaćene su nove oznake i novi nazivi činova. Od tada je komandni jezik u nekadašnjoj Teritorijalnoj odbrani koja je 1993. prekrštena u Slovenačku vojsku – slovenački

Intervju – Talib Rifai, zamenik generalnog sekretara Svetske turističke organizacije

Razotkrivanje Srbije

Ne verujem da postoji mesto u Evropi koje se može uporediti sa ovim

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu