Kategorija: Mozaik

Penzionisanje "dece cveća"

Sudar svetova

Generacija "dece cveća" nije verovala nikom starijem od 30 godina. Danas, oni ne veruju nikom ko je mlađi od 30. Da li se Hantingtonov sudar kultura pretvara u mržnju prema Muslimanima Orijane Falači, ili je zapadni svet bogatih staraca ušao u rat s mladošću trećeg sveta

Istraživanja

Bolest modernog doba

"U Americi svakih pet sekundi po jedan čovek dobije mali upozoravajući šlog (tranzitorni ishemički atak – TIA), dok u Srbiji godišnje oko 25.000 ljudi doživi veliki šlog sa invaliditetom kao posledicom ili fatalnim ishodom", kaže prof. dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu