Meridijani

Vašington

Upaljen fitilj na američkoj bombi

Usaglašena zajednička akcija industrijskih zemalja protekle dve decenije bila je od pomoći: države Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država dale su milijarde za programe za oživljavanje konjunktura i spasavanje banaka. Sada treba da se vrate dugovi i stabilizuju ekonomski oštećene države.

Dok svi gledaju u pravcu država na periferiji Evrope, u Sjedinjenim Američkim Državama upaljen je fitilj bombe: tamošnji dugovi su daleko veći nego u evrozoni. SAD se kreću u pravcu rekordnog deficita od 1,1 biliona evra – gotovo 40 procenata više od poslednje procene iz avgusta.

Ako ih zahvati vir, SAD bi uskoro mogle da prođu kao Grčka: nesigurnost na tržištima dovodi do povećavanja kamata i skupljeg otplaćivanja dugova. U petak su mogli da se čuju signali upozorenja: agencija za merenje rejtinga "Moody’s" nije isključila da bi srednjoročno mogla da smanji kreditnu verodostojnost SAD; Međunarodni monetarni fond zahteva od SAD da brzo prikažu planove za saniranje budžeta, jer bi u protivnom finansijska tržišta mogla da izgube strpljenje.

Opravdana je sumnja da će predsednik SAD Barak Obama, suočen sa ojačanim republikancima, pristati na strogi program štednje kao u Grčkoj i Velikoj Britaniji, jer je suočen i sa privredom SAD koja je zavisna od potrošnje. Ali ako SAD izgube kontrolu na državnim dugovima, to bi bio šok za svetsku privredu.

Kao spas u nuždi sigurno će ponovo uskočiti Kina. Ta zemlja sedi na rezervama valuta od preko dva biliona evra. To je gotovo kao ceo nemački bruto unutrašnji proizvod prošle godine. Kina je uložila 907 milijardi dolara u državne obveznice SAD.

Ali Kina je takođe i neka vrsta banke za Evropu. Kinezi su prošlih nedelja u velikom stilu ulagali u državne obveznice na rubu evrozone – Grčke, Irske, Portugala i Španije.

Radi se takođe i o nemačkom izvozu. Ako zemlje evrozone i SAD ne budu mogle da kupe toliko nemačkih proizvoda, uskoro će doći i do kraja buma izvoza.

Peking će priskočiti u pomoć, ali iskoristiće slabost da bi Kina izvozila više. Nije nikakvo čudo što su Kinezi u Davosu nastupili tako samosvesno. Narodna Republika ovog časa može samo da dobije.

Alexandra Federl Šmit

Iz istog broja

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu