Meridijani

Beč

U Poljskoj je pobedila Evropa 2

NOVI POLJSKI PREDSEDNIK: Bronislav Komorovski / foto: reuters

U Poljskoj je pobedila Evropa

U Poljskoj je hrabrost pobedila strah. Za Evropu je to od presudne važnosti. Jer Poljska odsada neće biti kočničar, već će se aktivno i konstruktivno angažovati u Evropskoj uniji. Sa novim predsednikom Bronislavom Komorovskim nestaje strah od Evrope, od Nemačke i Rusije, koji je obeležio predsednikovanje Leha Kačinskog. Još je ministar spoljnih poslova Radoslav Slikorski, koji kao i Komorovski pripada liberelanokonzervativnoj građanskoj platformi, inicirao "istočno partnerstvo" unutar EU, koje međutim zbog nedostatka podrške poljskog predsednika nije naš napredovalo. Pri tom je nedostatak koncepta bio što je Rusija svesno ostavljena po strani. To bi sa Komorovskim moglo da se promeni.

On se kao predsedavajući poljskog doma, gde god je mogao, zalagao za razvijanje nemačko-poljske saradnje. Nemačka za Komorovskog nije strašni protivnik. Tek sada postoji šansa da se između Poljske i Nemačke razvije prijateljstvo, kakvo već dugo postoji između Francuske i Nemačke. Ali sa Komorovskim nastaje takođe i novi kvalitet unutrašnjoevropskog dijaloga. Na mesto straha i nepoverenja stupaju saradnja i partnerstvo. Evropa iz poljskih izbora izlazi jača.

Jer, ključ za jaku EU leži u Poljskoj. "Vajmarski trougao" koji se sastoji iz tri zemlje, prvi put bi mogao da postane "lokomotiva EU". Francuska i Nemačka su pod udarom finansijske krize ostale bez daha, a da bi same mogle EU još da daju odlučujuće impulse. Nova ministarska spoljnih poslova EU je zaokupljena organizacijom diplomatske službe. Poljska, međutim, ima ambiciju da odigra značajnu ulogu u istočnoj politici EU. Preduslov za to je otvoreni dijalog između Rusije i Poljske.

Prvi korak je učinjen. U Katinjskoj šumi su 7. aprila Vladimir Putin i Donald Tusk, premijeri Rusije i Poljske, jedan drugome pružili ruku. Skoro pet decenija je Kremlj pokušavao da za masakr nad 22.000 poljskih oficira okrivi Nemce. Tada je Putin nagovestio da će učiniti sve da se do kraja razotkrije taj Staljinov zločin iz 1940. Pošto je tri dana kasnije u Smolensku pao avion poljskog predsednika – Leh Kačinski je želeo da se pokloni pred žrtvama masakra u Katinjskoj šumi – gest pomirenja između Tuska i Putina pomalo je pao u zaborav.

Moskva i Varšava najzad hoće da izađu iz senke prošlosti. Leh Kačinski je taj cilj isto tako minirao, kao i njegov brat Jaroslav. Bronislav Komorovski će, međutim, nastaviti politiku približavanja Rusije i Poljske.

Gabriele Leser

"Meridijane" priredio A. Ivanji

Iz istog broja

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu