Meridijani

Berlin

Raspirivači rasizma

Pošto je u nedelju prošla inicijativa za "proterivanje stranaca koji su izvršili neko kriminalno delo", ili "kriminalnih stranaca", u Švajcarskoj je život za one koji ne poseduju pasoš konfederacije postao manje prijatan. Pre skoro godinu dana donesena je zabrana o izgradnji minareta i ostale inicijative usmerene protiv stranaca ticale su se "samo" ljudi koji imaju "pogrešnu" veroispovest ili nemaju belu boju kože. Ili koji su kao Evropljani sa Istoka, Afrikanci, Azijati ili Latinoamerikanci, po švajcarskom zvaničnom tumačenju svrstani u drugorazredne i trećerazredne kategorije stranaca.

Zbog toga su Nemci i ostali građani i građanke Evropske unije koji žive u Švajcarskoj do sada ćutali, dok su se početkom milenijuma u alpskoj republici množile tendencije usmerene protiv stranaca

Ali, najnovija inicijativa za proterivanje bez razlike se odnosi na sve strance koji su počinili neko krivično delo – sa izuzetkom onih koji su iz matičnih zemalja odbegli zbog neplaćanja poreza i drugih privrednih kriminalaca koji doprinose bogatstvu Švajcarske i njenih banaka. To je i bila namera raspirivača rasizma i činovničkih izvršilaca – pre svih glavnog urednika Weltwoche Rodžera Kepela i njegovog duhovnog oca, finansijera Kristofa Blohera – bez čije publicističke i finansijske intervencije inicijativa za proterivanje stranaca koji izvrše neko krivično delo ne bi dobila većinsku podršku građana Švajcarske s pravom glasa.

Ostaje još samo nada da će Evropski sud sprečiti praktičnu primenu ove nove odredbe u Švajcarskoj, tako što će što je moguće pre doneti presudu kojom se konstatuje da je ona nespojiva sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

I Evropska unija bi vladi u Bernu brzo trebalo da stavi do znanja da su njene nove odredbe u suprotnosti sa bilateralnim sporazumom sa EU o slobodnom kretanju ljudi, te da zapreti da će, ako Švajcarska ne povuče ovu odredbu, suspendovati sporazum koji je na snazi.

Andreas Cumah

"Meridijane" priredio Mirko Rudić

Iz istog broja

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu