Kultura

Izabrana dela Branimira Štulića

Smijurijada

U međuvremenu je Branimir Štulić pripremio dvanaest novih knjiga

U međuvremenu je Branimir Štulić pripremio dvanaest novih knjiga. Među njima su: Smijurijada, zbirka Džonijevih sećanja i osvrta, u odnosu na koju je objavljena Smijurija u mjerama tek singl; Kali Juga, zbirka pesama i prepeva starih kineskih, sumerskih, hetitskih, egipatskih, indijskih, starogrčkih i drugih antičkih spevova i zapisa, koja uključuje, pored ostalog, Homerske himne, antologiju helenskog pesništva, Bhagavad Gitu, prvo pevanje Mahabharate, životopis Vasilija II iz Hronika Konstantina Psela, O upravljanju Konstantina Porfirogenita, Ljetopis popa Dukljanina. Dalje, tu su prepevi Homerove Ilijade i Odiseje, Herodotova Istorija, Tukididova Istorija peloponeskog rata, Ksenofontova Helenska istorija, Anabaza i Ustav Atenjana i Lakademonjana, zatim Aleksandrijada, životopis Makedonca Aleksandra Velikog sastavljen prema svim dostupnim antičkim izvorima, Ep o Argonautima Apolonija Rođanina, Trijada, koja se sastoji od Knjige puta i vrline Lao Cea, Smijurije od puta Džena Luana i Empedoklovih spisa i fragmenata, i itinerer Govorili su o Džoniju, poučan izbor novinskih tekstova o Azri i Štuliću objavljenih u jugoslovenskoj štampi od 1977. naovamo. Ovih dvanaest naslova još nisu našle svoj put do čitalaca. U prilogu donosimo nekoliko stihova iz Smijurijade.
N. G.


Karijera mi se izgleda sastojala iz tri dela
U prvom sam koji mi se kao uzor pod nos gura
Sve pisao malim slovima kako početna slova
Svakog reda tako i imena u drugom sam stihove
Velikim slovom započinjao i imena pisao
Što javnom mnenju bude znak da sam maltene prolupao
A u trećem sam svemu tome meru nadodao pa
To poluči da se tek tad primete zarezi naime
Kao i interpunkciju nikad ih nisam koristio

Smijurijada 1

Vidite isto kao i bas bez pragova koji se
Fretles naziva pa vam omogućava takozvane
Klizeće tonove koje na basu sa pragovima
Ne možete dobiti ali znate li svirati sve
Možete što i taj potonji tako i sa jezikom
Zarezi nisu potrebni može se lepo čitati
Štaviše i uživati ja sam bežao od rime
Kao đavo od tamjana a gde sam pitam vas sada
Zapravo rima je narodna mera a prava mera je
Okvir za sliku dok je na zidu kao takva se može
Odložiti i pohraniti ali kod prebacivanja
Bolje je nju bez rama smotati jer manje prostora
Zauzima i lakše se nosi dapače ako nisi
Šiva možeš više takvih savijutaka u jedan
Namotati pa dok ne okilaviš sa sobom vući
Međutim nisu svi ramovi isti neki su veći
Drugi manji jedni ukrašeni drugi pak okrugli
Sve zavisi od slike valja li okvir se ne gleda
Ali omogućava da se predodžba ne raspline
Ikone se cene baš zbog toga što su priručnije
Pa i Kiriku se taj klasicizam zrelog životnog
Doba zamera međutim on nije podmevam imao
Izbora belkanto ili lepa epoha je netragom
Prvim svetskim ratom nestala a u to spada ne samo
Klima već i ono što je uslovljava znači pre
Nego je ona svoju ćud pokazala slikar opazi
Buduće obrise pa disciplinirano potraži
Drugosvetsko utočište zaustavite vreme hoću
Da siđem ipak Hektor i Andromaha su nepatvoren
Patos bez obzira na njegovu prema strukama i
Jastucima sklonost pa i Akile je imao sa
Sobom kovčeg pun svega da mu se nađe pri ruci ako
Zatreba a Tetida ga do ruba natrpa eto
Time se mislim rukovodila njegova osoba
Jer i slikari se koliko god brojni temeljno dve
Mere drže ili maljaju mrtve prirode u što
Spadaju i portreti il ne a obično mešaju
Ta dva pristupa te sa pet čula pardon boja mnoga
Stvaraju čudesa naime crvena crna žuta
Plava smeđa pošto zelenu čini mi se mešanjem
Plavog i žutog dobivamo a i iz njih i sve druge
Preljeve koje u igrama dnevnog svetla tražimo
Utoliko Kirika spominjem belo je sveđ tamo
Tako i vuk sit i ovce na broju biblija tvori
Svetlost iz sedam boja sve su izgleda na okupu

Smijurijada 2
Hektor i Andromaha Đorđa de Kirika

Ako je crtanje slikopis a slikarstvo živopis
Onda je film viđeniz međutim pošto vrtimo u
Glavi slikomet Kera nas vodi na sladoled jerbo
Slikomet ne podrazumijeva uvijek vrpcu sa
Kojom pokretne slike započnu karijeru ili
Napredak već bezbroj malih točkica koje sve skupa
Daju sliku predmeta koji se opet bilježe bar
U ovom času brojkama ništicom i jedinicom
I pohranjuju na sićušne provodnike tome sklone
Rude ili kamena koji sadrže u sebi još
Nešto osim beskorisne građe ohlađenih čestica
Zemlje ili plinova to jest isparavanja vidite
Kako sve u kružnom tijeku sudjeluje i svoje
Mjesto u bitisanju ima zato Stari dečko veli
Da mudrac nikad ništa ne odbacuje niti želi već
Kroz iglene uši konac razvlači sve dok mu brada
Ne zaklima a put se viđeniže drugim sredstvima

Ovi redci me podsjećaju na Maršala Mekluana
O dalekovidnici i svjetskom selu čitao sam
Izvatke iz toga krajem šezdesetih ako ne i
Knjigu i odmah mi je bilo jasno što i njemu da
Krugoval otopljava a dalekovidnica hladi
Ta je razlika između analognog i digitalnog
(Po naški sličnog i brojnog) u značenju sadržana
Jer slično otopljava koliko svak svom jatu leti
Riječju srodnost dok brojno hladi i stvara otuđenost
Riječju čega više ima to manje vrijedi a
Bez vrijednosti opet nema trgovine kao ni
Novca bez vjere eto nas jope na vrelu dobre mjere

Izraz da se historija ponavlja kao farsa je
Parafraza drevnog kako sve stvari na putu prema
Konačnom poprimaju drukčije oblike od onih što
Na kraju budu farsa ili sprdačina zavisno
Od tkanja i zapleta nije rijetka ni splačina
Parafraza je izraziti isto drugim riječima
Dok su konačno i vječno dva značenja istoga i
Premda uvriježena ljudskom shvaćanju nepojmljiva
(Inače nije lako dokazati da Karl Marks nije
Kinez a Buda Japanac bar meni ne uspijeva)
Otuda Lao Ce pokušava život pošto poto
Spasiti a Buda ga olakšava pričom o nirvani
Čovjek ima potrebu da se izrazi da bi vidio
Gdje je no ako to nije slučaj onda je to stoga
Što je izražavanje jače od njega rijetki susprežu
Radost il tugu a nije zdravo ni potiskivati
Osjećaje dovijeka međutim kud spada stvaranje
Potreba jedino u naviku kralja svega dakle
Mrtvilo iz čega je razvidno da se i bez nirvane
Može steći poželjno a mir je breme stvaralačko

Koja je razlika između da i ne pita se Lao
Ce jedino između ispravnog i neispravnog ono
Prvo se može upotrijebiti a ovo drugo ne
To bi pozitivnom i negativnom i bilo značenje
A po tome bi Čuang Ce spadao u negativce
Nije volio da ga koriste u nepotrebne svrhe
Ipak ni on nije uspio zatomiti tanane
Osjećaje izgubivši korisnu ženu pa ga je
Neki ortak ukorio vlastita mu načela pod
Nos stavio i zdravom razumu prizvao naime
Čuang Ce je vjerovao kad bi se kojim slučajem
U visokovrhi hrast pretvorio što se vjetru i
Kiši čvrsto cijelog opire života pustivši
Korijen duboko i tim se utvrdivši trajno kako
Homer hoće tim prije bi poslužio za zahodsku
Građu il još gore za namještaj u nevrijednom stanu

Uzmemo li u obzir da su u Kini parne kupelji
Bile na iznimnom glasu dok istovremeno silno
Pučanstvo nije imalo čime taj svakodnevni ćef
Ložiti postaje jasna Marko Polova zblenutost
Što umjesto drva kamen upotrebljavaju (tako je
On ugalj zvao) kao i Čuang Ceova bojazan
Da će ako bude koristan biti prvi na udaru

Na svu sreću i papirnati je novac došao u
Kasniju uporabu dugo po Čuang Ceu a tad
Je Venecija prevashodno drvo trebovala za
Građevine i mornaricu (vidi se po Velebitu)
No Marko nije mogao ne primijetiti koliko
Je lakše papir od kovine nositi a s istog
Razloga je Likurg dao gvožđe u kvasinu močiti
Pa ga je trebalo za crkavicu koliko i ruža
Za bočicu miomirisa tonu il hiljadu kila

Smijurijada 3

Reče Kronov sine i nježno ženu u naručje uze
Nova pod njima iz sveštene zemlje izbije trava
Rosni pronikne lokvanj i šafran mirisna perunika
Ktome gusta i bajna a ona ih od zemlje uvis
Dizaše oboje tu legoše i oblakom lijepim
I zlatnim pokriju sebe a rosne kapi iz njega
Ljeskajuć sjajno naokolo iskričavo bljeskaše

(Ilijada, XIV)


Smijurijada 4

IZABRANA DELA BRANIMIRA ŠTULIĆA: Neobjavljene knjige

Iz istog broja

Knjige – Pikardijska terca

Ko riskira profitira

Teofil Pančić

Tri knjige o Staroj Grčkoj

Udžbenici učiteljice života

Aleksandar Ćirić

Knjige – Nada Gašić, Mirna ulica, drvored

Nasmiješeno lice bez obraza

Tatjana Tagirov

CD – Goran Bregović – Alkohol (Šljivovica & Šampanjac), 2008

Saundtrek za zimsko letovanje

Muharem Bazdulj

Fenomeni - NEO-TURBO

Estetike pobune

Dragan Ilić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu