Kultura

Izložba

Savremeno detinjstvo na slici

Izložba slika i crteža mladog umjetnika Petra Mošića, koji stvara u duhu starih majstora fokusirajući se na fenomen odrastanja i socijalizacije djece u savremenom društvu, biće otvorena od 18. avgusta u Galeriji "Drina" u Beogradu, na Andrićevom vencu.

Savremeno detinjstvo na slici 1
Nestajanje, presovani ugljen na akvarel papiru

Postavku izložbe čine tri slike većeg formata na lanenom platnu i dva crteža tehnike presovani ugljen na akvarel papiru na kojima je predstavljen širok dijapazon emocija. Ravnopravne pozicije zauzimaju potresno i lijepo, nevino i zastrašujuće, krhko i mračno, sjetno i naivno, duhovito i bolno.

U kataloškom eseju Pogled nevinosti, istoričar umjetnosti Vladimir Bjeličić govoreći o Mošićevom radu objašnjava da fokusirajući se na portret lica autor razvija narativ kojim pokušava da artikuliše vlastito promišljanje tanke granice između dječje nevinosti i brutalnosti. "Mimo spleta različitih referenci (reprezentacija dece u instalacijama-oltarima Kristijana Boltanskog, uniformisane dece na slikama Gotfrida Helvejna i Biljane Đurđević), izražena ambivalencija koju ovi radovi odašilju navodi nas na duboko promišljanje koje budi najdublje strahove vezane za savremeno detinjstvo", naveo je.

Izložba i stil Petra Mošića (1981, Beograd), nagrađenog Zlatnom paletom na Prolećnoj izložbi ULUS-a, odražavaju širi trend u kojem se slika već neko vrijeme bori za povratak na mjesto koje je u prošlosti imala. Galerija za savremenu umjetnost "Drina" prije svega ima za cilj da podrži i podstakne mlade umjetnike iz zemlje i regiona. Mošićeva izložba traje do 9. septembra.

Iz istog broja

Film – Slava

Moral posttranzicionog nakota

Teofil Pančić

Strip

Istraživač noćnih mora

Nikola Dragomirović

Izložba

Potencijal nasleđa

Sonja Ćirić

Sećanje na veliku glumicu

Moje predstave sa Mirom Stupicom

Slobodan Unkovski

Premijere – Doručak šampiona

Živeo Mate, prezime mu znate

Nataša Gvozdenović

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu