Kategorija: Kultura

Izložbe – Priča o Balkanu

Pusto tursko

Autori izložbe fotografija "Priče o Balkanu" fotografisali su najvažnije crkve, džamije, javna kupatila, akvadukte, kuće i mostove sagrađene u vreme otomanske vladavine na Balkanu. Namera im je bila da otkriju njihove jedinstvene istorijske karakteristike i sadašnje stanje tih građevina, i da pomoću fotografije preispitaju značaj koji ova zajednička istorija ima za nas

Portret – Filip Rot, pisac

Začin štamparske boje

Klasični rotovski roman je uvek i lako prepoznatljiv. Ima Rot više alteregovskih figura, Natana Cukermana, Dejvida Kepeša, pa čak i Filipa Rota, ali i te figure generalno imaju najmanji zajednički sadržilac. Tu je jevrejstvo, naravno, ali ono je manje bitno. Opsesija ženama i književnošću – u njoj je ključ i srž Rotove proze

Roman – Bonavia

Bekstva i posledice

Novi Velikićev roman prevashodno je priča o porodičnim nasleđima obeleženim odviše odsutnim očevima i odviše prisutnim majkama

Bečki pozorišni festival

Trijumf poetskih prizora

Na međunarodnom Bečkom festivalu prikazan je niz predstava koje tematizuju savremeni politički trenutak. Najjači utisak ostavile su, međutim, dve predstave koje se odigravaju u prvoj polovini XX veka, a koje na vanvremenski način problematizuju odnos dobra i zla

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu