Kategorija: Kultura

Fenomen – Turska TV serija »1001 noć«

Turska u mom srcu

Produkcija sapunskih opera u Turskoj fenomen je novijeg datuma. Prvi ambiciozni projekti te vrste, koji postižu uspeh i van Turske, snimljeni su od 2005. naovamo i njihova pojava koincidira sa početkom pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji

»Gradac« o Barouzu

Totalni otpadnik

Čemu god da je pripadao, bilo je to samo da bi ga, poput ubačenog tajnog agenta, iznutra izučio, podrio – i odbacio. Njegov život i njegovo delo (u neraskidivom, organskom jedinstvu) negacija su i najoštrija kritika svega onoga čemu je nominalno pripadao. Novi broj časopisa "Gradac" posvećen je upravo fenomenu Barouz

Filozofija

Lepota pojma

Đorđo Agamben: Profanacije,
Rende, Beograd 2010,
sa italijanskog preveo Ivo Kara-Pešić

Izložba – »Iza gvozdene zavese«, poljska i sovjetska umetnost 1945–1989.

Lica i naličja

Da bi što plastičnije prikazali šta se i kako dešavalo u sovjetskoj i poljskoj umetnosti od kraja Drugog svetskog rata do pada Berlinskog zida, kustosi izložbe su radove svrstali u celine, naporedo postavivši artefakte oficijelne državne umetnosti i one nastale unutar nezavisne umetničke scene

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu