Kategorija: Kultura

Diskografi protiv piraterije

Muzika na rezancima

Tu se više ne zna ko koga krade i potkrada, a u svemu tome najviše stradaju, kao i obično, oni koji nešto rade i proizvode, u ovom slučaju autori i muzičari

Krađa slika Paje Jovanovića

Kao na filmu

"Samim tim što je neko delo u muzeju, što je obrađeno, katalogizirano, ono je zaštićeno jer ga niko nigde nikad ne može prodati. I zato me postupak aranđelovačkih lopova čudi"

Intervju – Arsenije Jovanović

Kuloarska ekskurzija

Magma velike svenacionalne zablude nije krenula ni iz kakve selendre, niti s neke njive ili s Kolubare kraj koje žive potomci učesnika bitke, već iz najškolovanijih intelektualnih krugova, sa kuloarskog nivoa. Neću te kuloare da imenujem – nisam denuncijant – ali sam sedeo tu, prolazio, slušao, počeo i da snimam, pa sam digao ruke

Pozorište

Stilska vežba

Henrik Ibzen: "Nora"; adaptacija i režija Branislav Mićunović; Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice i Jugoslovensko dramsko pozorište

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu