Kolumna

Lisica i ždral

Ravnogorska spomenica

U svrhu suzbijanja korupcije kao najvećeg zla XXI, XX, XIX, XVIII i uopšte svih vekova, poslaničke neto plate moraju biti najmanje četrnaest puta iznad plata niščih

Hajka plaćeničkih medija na narodne deputate ne jenjava evo nedelju dana, da je pravde (tj. da je ministar informisanja i dalje Vučić a dežurna da je Arežina), dosad bi se samo od kazni za uvredu poslaničke časti i ugleda Skupštine kao najvišeg organa vlasti i društvenog samoupravljanja u budžet slilo pedesetak miliona dinara. Poznati kao stalež koji zavidi svakome ko zarađuje bolje od njih (a ko ne zarađuje!), novinari se nadmeću ko će o poslanicima napisati pogrdniju reč, navodne buduće privilegije jedni zovu carskim, drugi feudalnim, profesori univerziteta, ogorčeni tek nešto manje nego žurnalisti, kažu da u Vujaklijinom rečniku nema reči za pomamnu i bestidnu poslaničku pohlepu, pa neće biti da je baš tako, braćo! Stvari drukčije izgledaju kad se s dužnom pažnjom pročita preambula i kad se pojedini paragrafi pročitaju bez srdžbe i gneva.

Zakon o životnom standardu članova Skupštine, njihovih porodica te naraštaja koji će imati parlamentarno poreklo (Predlog)

Preambula

U odlučnoj nakani da raskrsti sa licemernom socijalističkom parolom o ravnomernoj raspodeli društenog kolača, suočena dakle sa istinom da boljitka za sve u dogledno vreme ne može biti, Skupština donosi gorenavedeni Zakon kako bi obezbedila sigurnu i prijatnu egzistenciju svojim sadašnjim i budućim članovima, ali i onima koji su u temelje srpskog parlamentarizma ugradili svoje najbolje godine, koji su od 1991. pridonosili da bude ovako kako je. Predlagač se rukovodio pravilom koje aviokompanije od iskona primenjuju za slučaj nestanka kiseonika ili pada pritiska u letelici. Kako kaže stjuardesa: roditelji, maske stavite na lice najpre sebi pa tek onda vašoj deci makar ova imala samo dva meseca! Pobednici na izborima (koji su dobili pohvale stranih posmatrača, nisu dakle nikakvi uzurpatori) su ta majka, oni su ti koji brinu o dobrobiti države, o pokolenjima koja tek treba da budu začeta, pelcovana, opismenjena i uvedena u biračke spiskove.

Predlagač je, dakle, uvažio naučno saznanje da u Srbiji nema para, vila i posluge za sve, pa je napravio listu prioriteta. Koja je otvorena i za nečlanove parlamenta ukoliko su, možda baš na teritoriji sestrinskih država, predano radili stvari koje je Skupština proklamovala, simpatisala ili ćutke odobravala. Ergo, u Zakonu biće mesta za istaknute rodoljube na koje se okomila međunarodna zajednica, za članove njihovih porodica koji su zbog ishitrene kolaboracije pojedinih nadleštava sa Međunarodnim sudom ostali bez hranioca, poseban fond biće ustanovljen za podsticanje književnog i drugog umetničkog stvaralaštva Srba i Srpkinja, žrtava ostrakizma. Uz moleban za oprost pripadnicima Ravnogorskog pokreta biće priznati status i staž prvoboraca, njihovim pravnim naslednicima pripašće vile približne onima koje su prigrabili partizanski generali.

Čl. 2. Svečanim činom izbora poslanik stiče pravo na zaslužnu penziju koja mu se ima obračunati retroaktivno od 1991. jer od te godine traje njegova politička naobrazba tj. borba koja ga je i dovela na najuglednije mesto u društvenoj hijerarhiji.

Čl. 17. U svrhu preventivnog suzbijanja korupcije kao najvećeg zla XXI, XX, XIX, XVIII i uopšte svih vekova o kojima postoje pisani tragovi, poslaničke neto plate moraju biti najmanje četrnaest puta iznad plata niščih koji svake četvrte godine takođe imaju šansu da shodno volji biračkog tela i sami postanu članovi parlamenta.

Čl. 18 a Narodni poslanik ima pravo a radi njegove bezbednosti i nesmetanog rada Skupštine i obavezu na smeštaj u porodičnoj kući ne manjoj od 300 kvadrata. Ukoliko nema slobodnih vila za sve poslanike, nezbrinuti narodni deputat stiče pravo na sprat u stambenoj zgradi i novčanu naknadu zbog suživota sa ostalim nosiocima stanarskog prava.

Čl. 18 b Stambena površina dobijena od Skupštine trajno je vlasništvo poslanika. Posednik ju shodno svojima potrebama može pustiti u pravni promet, može je prepisati nekome od svojte te izdati stranoj ambasadi.

Čl. 19. Srbin koji se doseli iz druge države i koji se u Srbiji preda Međunarodnom sudu tim svečanim činom stiče pravo na garancije Srbije gorenavedenom sudu, pa makar u Srbiji pre predaje boravio samo dve nedelje.

Čl. 20. Uža porodica, sestre, braća i bratučedi građanina iz čl. 19 imaju pravo na pedeset četiri povratne avionske karte Beograd-Amsterdam godišnje kako bi hranilac porodice svakog vikenda imao posetu.

Čl. 20. a Haški traženik koga kraj najbolje njegove volje da se preda skoli bolest dužan je da Savetu za saradnju sa Tribunalom dostavi lekarsko uverenje i doznake za bolovanje.

Čl.21. Pravnim subjektima iz čl. 20. pripada novčana naknada iz čl. 17, kao god i nužni smeštaj iz čl. 18 a i 18 b.

Čl. 28. Za neiskorišćene avionske karte država je dužna da donosiocima isplati novčanu protivvrednost bez odbitaka.

Čl. 64. Pripadnik Ravnogorskog pokreta ima pravo na prvoboračku penziju.

Čl. 64 a Potomci pripadnika Ravnogorskog pokreta kao jednog od dva suprotstavljena NOP-a (vidi izjavu ministra inostranih dela od 1. XI 2004. ali i pre toga!) imaju pravo na novčanu naknadu za bol koji su pretrpeli kao deca domaćih izdajnika.

Čl. 65. Usled nepravde koja traje više od pola stoleća od ravnogoraca se neće tražiti da dovode dva svedoka: izjava časnog starine da je bio u četno NOP-u biće dovoljna da mu se priznaju prinadležnosti iz čl. 64. i 64 a.

Čl. 91. Svim pokretnim članovima familija koje su spasle američke pilote MIP obezbeđuje vize kako bi sa ministrom a o trošku Otadžbine posetili tu daleku a ipak prijateljsku zemlju.

Čl. 92. Supruga ministra inostranih poslova formacijski jeste direktor Insituta za bezbednost.

Iz istog broja

Nuspojave

Dodirljivi i nedodirljivi

Teofil Pančić

Navigator

Pristup ili prestup

Zoran Stanojević

15x

D. Ž

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu