Kolumna

Navigator

Poreska e-volucija

U Srbiji se trenutno odvija tiha revolucija u administraciji samo je ne primećujemo zabavljeni velikim temama poput izbora i EU integracija. Od 1. januara digitalizuje se prijava nekih poreza, tačnije onih najvećih poput PDV-a i doprinosa na plate. Rečnikom razumljivim za običnog građanina od 1. jula ovi porezi moći će da se prijave isključivo elektronskim putem. Neće postojati formulari, šalteri niti službenici koji proveravaju da li je na prijavi "sve kako treba" ili je "popravite to, pa dođite sutra". A računovođa u firmi imaće razlog manje da ne bude na svom radnom mestu u radno vreme zbog "odlaska u Poresku". Pardon, radno vreme za njega više ne postoji, budući da prijavu može da pošalje u bilo koje doba dana i noći, jedina briga mu je da ne promaši datum.

Da bi se ovaj posao organizovao, bilo je potrebno rešiti mnogo toga. Najpre su oformljeni elektronski sertifikati i to zahvaljujući Zakonu o elektronskom potpisu. Bilo koja firma koja je poreski obveznik može (a od jula i mora) da ovlasti jednu ili više osoba koje će komunicirati sa portalom Poreske uprave (www.poreskauprava.gov.rs). Na portalu se nalaze elektronski obrasci koje računovodstvo popunjava i šalje i tu se javljaju prvi problemi, barem tako govore oni koji koriste ove usluge u takozvanoj "testnoj" fazi. Nije sve još leglo kako treba, te se neki serveri dnevno resetuju da bi sistem radio (korisniku su sa njegove strane neophodni Windows XP ili noviji i Java 7), a dešava se i da pristup nije moguć iz svakog od četiri preporučena brauzera. Na otklanjanju tih problema se trenutno radi i sve bi trebalo da bude spremno za pomenuti 1. jul. Ima i drugih škripanja, ali nešto od toga ide i na dušu neiskustva korisnika.

Nekoliko prednosti će ovaj sistem doneti. Najpre, poreski sistem moći će da bude mnogo efikasniji. Neće biti neispravnih prijava (sistem ih odbija) i svako kašnjenje će biti trenutno evidentirano. Država će moći preciznije da prati priliv novca u budžet po ovim porezima, a to je značajna stavka. Posebno je značajna kontrola uplate doprinosa za zaposlene koji će se od sada uplaćivati na jedan račun za celu Srbiju, i tek nakon te uplate poslodavac će imati odobrenje da isplati plate. Svaki zaposleni će od sada moći jednostavno da prekontroliše da li su mu svi doprinosi uplaćeni, bolje rečeno ovakav sistem otkrivaće "rupe" istog trenutka kada nastanu umesto da im dozvoli da se godinama šire. Naravno, na političarima je da odluče šta će da rade kada im poreska uprava prijavi da se neko ne ponaša odgovorno, odnosno da ne uplaćuje doprinose na vreme. Idealno bi bilo da se takva firma odmah kazni, šta god to značilo, pre nego što dugovima kontaminira ceo sistem, ali iskustvo nas uči da nije uvek tako. Za nas je bitno da digitalizovana poreska uprava registruje problem i javlja da postoji.

Sem pomenuta dva poreza, elektronski će se uplaćivati akcize (takođe značajan prihod), a jedini servis koji je okrenut pojedincu jeste porez na dohodak građana i to za one srećnike koji natprosečno zarađuju. I dalje će oni sami brojati i preračunavati svoju zaradu, ali u Poreskoj upravi kažu da rade na tome da uskoro poreznici obaveštavaju građanina da je dužan da plati porez na dohodak umesto da ga građanin sam prijavljuje.

Ako mi ne verujete za revolucionarnost ovog događaja, pitajte najbližeg knjigovođu. Stojim vam dobar da nije ravnodušan, šta god mislio. A ako ste vi ravnodušni, onda to samo znači da o porezima razmišljate kao o nasilnom šišanju, a ne o opštekorisnoj potrošnji koju treba pažljivo kontrolisati. Dokle god je tako, država će nas radosno šišati, na keca.

Iz istog broja

Zoom

Evropo drži se – dolazimo!

Dragoljub Žarković

Nuspojave

Bidermajer za Borisa T.

Teofil Pančić

Lisica i ždral

Popodne jednog navijača

Ljubomir Živkov

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu