Kolumna

Navigator

GPT3 – može li robot da piše bolje od čoveka

GPT-3 ili Generativni unapred obučeni transformator 3 je revolucionarni model jezika veštačke inteligencije koji je razvio OpenAI. Sa kapacitetom od 175 milijardi parametara, to je trenutno najveći i najnapredniji jezički model koji postoji, sposoban da generiše tekst nalik čoveku, izvršava zadatke kao što su prevođenje i rezimiranje, pa čak i odgovara na pitanja. Od svog objavljivanja u junu 2020, GPT-3 je privukao široku pažnju istraživača, programera i medijskih kuća i ima potencijal da utiče na širok spektar oblasti, od obrade prirodnog jezika do obrazovanja i šire.

GPT-3 ima potencijal da bude koristan alat za novinare na različite načine. Neke moguće primene GPT-3 za novinarstvo uključuju:

Automatsko generisanje vesti: GPT-3 se može koristiti za generisanje novinskih članaka na osnovu datog upita ili skupa ulaznih podataka. Ovo bi moglo biti korisno za izradu sažetaka događaja ili za pisanje članaka o temama gde postoji velika količina podataka za obradu.

Novinarstvo vođeno podacima: GPT-3 se može koristiti za analizu i tumačenje velikih skupova podataka, pomažući novinarima da otkriju trendove i obrasce koji možda nisu odmah očigledni.

Provera činjenica: GPT-3 bi se mogao koristiti za proveru tačnosti informacija u novinskim člancima, pomažući da se smanji širenje dezinformacija.

Kreiranje sadržaja: GPT-3 bi se mogao koristiti za generisanje ideja za članke, pomažući novinarima da generišu nove ideje ili uglove na priču.

Važno je napomenuti da iako GPT-3 ima potencijal da bude koristan alat za novinare, on nije zamena za ljudsko rasuđivanje i kritičko mišljenje. Novinari uvek treba da imaju na umu ograničenja veštačke inteligencije i da budu oprezni kada se oslanjaju na automatizovane sisteme za proizvodnju vesti.

Kao i svaka tehnologija, GPT-3 ima potencijal da ima i pozitivan i negativan uticaj na novinarstvo. Neki od negativnih uticaja GPT-3 na novinarstvo koji su identifikovani uključuju:

Zamena ljudskih poslova: Postoji zabrinutost da bi upotreba GPT-3 mogla dovesti do automatizacije određenih novinarskih zadataka, što bi potencijalno rezultiralo gubitkom posla za ljudske novinare.

Širenje dezinformacija: Ako se GPT-3 koristi za generisanje novinskih članaka ili informacija za proveru činjenica, postoji rizik da bi mogao nenamerno širiti dezinformacije ako se ne koristi pažljivo.

Gubitak ljudske perspektive: Neki ljudi su izrazili zabrinutost da bi upotreba GPT-3 mogla dovesti do gubitka ljudske perspektive u novinarstvu, jer ono nema mogućnost da razmatra etička ili moralna pitanja na isti način kao ljudi.

Zavisnost od tehnologije: Postoji i mogućnost da se novinari previše oslanjaju na GPT-3, što može dovesti do gubitka kritičkog mišljenja i kreativnosti na terenu.

Važno je napomenuti da su ovo potencijalni negativni uticaji GPT-3, a na novinarima i medijskim organizacijama je da koriste tehnologiju odgovorno i etički.

Ovaj tekst napisao je GPT3 bot odgovarajući na tri pitanja: Šta je GPT3, kako će uticati na novinarstvo, da li će imati i negativnih posledica. Pitanja su postavljena na engleskom jeziku i propuštena kroz Gugl prevodilac bez ijedne intervencije od strane živog čoveka. O humanom iskustvu, u sledećem Navigatoru.

Iz istog broja

TV manijak

Hibridni rat

Dragan Ilić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu