Kolumna

Lisica i ždral

Druga brazda

Lija je na dve nedelje otišla kod sestre u Aleksinac. Hoteći da je prijatno iznenadi, ždral je u okviru svojih mogućnosti nastavio rad na savremenom rečniku opštih mesta

Missing person – nestala osoba, pojedinac kome se posle nekog trenutka zameo svaki trag. Ponekad m.p. niko i ne traži (slučaj magacionera koji je izbegao iz Hrvatske, skućio se u Novom Sadu a onda i iz te uredite kuće nestao); lingvisti se spore je li pravilnije reći "nestao" ili "nestanut".

Predaja – čin, nekad svečan nekad sasma nevoljan, u kojem neka stvar ili osoba dospeva u prave ruke, na pravo mesto. Seljaci su pšenicu i repu predavali zemljoradničkoj zadruzi (nisu je prodavali), omladina je predavala Štafetu Maršalu, jedan pukovnik predao se dvojici žandara zaduženih da mu čuvaju kuću, jedan general veli da će se predati samo ako na referendum o njemu izađe više od 66 odsto registrovanih birača i ako njihova odluka da se on preda bude jednoglasna.

Veto – pravo da se odluka većine stavi van snage; imaju ga velike sile, predsednici država (nedavno crkveni poglavar sprečio donošenje himne).

Novina – ranije sinonim za inovaciju, u poslednjih deset godina opšteprihvaćen oblik za negdašnju reč "novine" koja je bila pluralia tantum. Kad neko kaže "novina" to je isto kao kad bi rekao "pantalona", "kupio sam pantalonu u Jumku za 92 dinara", "izgubio sam makazu za nokte". Uprkos gorenavedenom, n. ulazi u ovaj rečnik, jer rečnikovo nije da objašnjava niti da propisuje, nego da uvaži i prigrli oblik koji je nepovratno ušao u narod.

Klan – Strogo hijerarhizovana grupa okupljena radi praktičnog ostvarivanja zajednički prihvaćenih vrednosti (koje se pa ne moraju podudariti sa vrednostima države, crkve, javnog mnjenja, Jehovinih svedoka etc.). Razumljiva konspirativnost k. proizvodi sleng koji do javnosti dospeva tek kad se zaštićeni svedok raspriča; po ubistvu policijskog generala pripadnik klana pita drugoga da nije on možda to uradio, na šta će ovaj: "Jeste, ja sam ga sašio." Klan može biti rasističko-domorodački (Kju-kluks-klan), a može biti nezainteresovan za boju kože i okrenut čistom business-u tj. otmicama, atentatima i iskorenjivanju konkurencije. K. može nositi naziv mesta (surčinski, zemunski) ili samo opštine (voždovački k.).

Šiler – nemački pesnik koga bi svi zaboravili da u Zemunu nije dobio ulicu. Niste dužni da znate nijedan njegov stih, ili naslov. U društvu recite da ste svojim očima videli toga i toga kako dolazi u Šilerovu; ako ste političar, istaknite da nikada niste čuli za Šilerovu.

Detektor laži – sprava nalik švedskom goniometru, policija je odavno ima, ama je drži pod ključem (kao što vlasnik gvožđarske radnje u Petparačkim pričama drži ono stvorenje). Bivši potpredsednik Vlade prvi je Srbrin koji se u trećem milenijumu dobroboljno podvrgao testu. Nasuprot metodama Svete inkvizicije, Udbe, ČeKe i sl., test na d.l. je bezbolan, s tim što rezultati ostaju u policiji – kao što vam karton stoji u domu zdravlja a dosije u arhivi DB-a.

Švedski goniometar – naprava za otkrivanje televizijskih gledalaca koji izvrdavaju plaćanje obavezne pretplate. Pomoću š.g. dosad nije uhvaćen nijedan prestupnik, zaposleni u ondašnjem RTB-u poriču da su ga videli, nije aktivan, nije popravljan, nije rashodovan, tako š.g. danas spada u demonologiju, kao nekrštenci, zduhaći, Todorovski konji i sl.

Stanarsko pravo – jedno od bazičnih prava u socijalizmu, radni čovek (ređe građanin, mada beše i toga) dobijao bi od države stan u kojem je živeo kao da je njegov, jedino nije mogao da ga proda, možda je i mogao, ali to, što bi rekao moj drug Denjo, ne bi bilo učtivo. Nosioci s.p. izdavali su stanove nenosiocima (vidi pod "podstanari"). Smišljeno kao sredstvo socijalne pravde, s.p. je bilo i ostalo izvor diskriminacije. Prilikom dugo očekivanog kraha socijalizma vlasnici s.p. otkupili su stanove za 2 DM po kvadratu. Poslednje žrtve s.p. su Srbi iz Hrvatske: potonjima tamošnja vlast garantuje sva ljudska prava, ali nipošto s.p.! Neopravdano su duže od šest meseci bili vani: kad bi im se sada dopustilo da stanove otkupljuju isto kao što su učinili njihovi susedi, čitav pravni sustav moderne Hrvatske bi se srušio.

Ranoranilac – čovek koji ustaje u pola četiri ujutro, lično nadzire je li oprano i usisano svako vozilo gradskog saobraćaja, kad perači zataje, r. svojom košuljom pokvašenom na najbližem šahtu pere vozilo, od Skenderbegove do Čukarice džogira da bi u sedam izdao direktive graditeljima budućeg čukaričkog mosta, u pola devet predsedava Otadžbinskom upravom, Aleksandar dakle Vučić, koji će ustajati sve ranije i ranije dok ne sustigne onog pajtonovca: "A mi smo ustajali u pola deset uveče!"

Prijatelj Srbije – osoba koja zbog širine svojih pogleda ne može da prijateljuje sa pojedincima, nego joj je potrebna država. P.S. izgara od nesebične želje da pomogne, tako se i sprijateljio baš sa Srbijom kojoj je za vreme sankcija topla ljudska reč mnogo značila. Države kojima je sve potaman pocrkaše od ljubomore i neuslišene želje da se neki intelektualac s njima sprijatelji; P.S. je uteha koju u vidu avansa nebeski narod dobija dok je još na zemlji.

Slogan – Krilatica koja sažima sve što neka partija kani i može da uradi. S. može biti autentičan ("U centar, Srbijo!) ili eklektičan; može biti omaž velikanima prošlosti; tako DSS Titovu (hm) misao da "moramo prijeći sa riječi na dela" i Lenjinovo "šta da se radi" spaja u neokomunistički monolit: "Sa reči na dela. Da se radi!"

Mošti – posmrtni ostaci znamenitih ljudi koji su, prkoseći zakonima fizike, hemije, poznavanju prirode i društva odbili da istrunu. M. mogu biti u dijaspori ili u matici. Ko god dođe na vlast mora u svrhu prenošenja m. na rodnu grudu imati katalog m. koje nam naši susedi ili prekomorske zemlje duguju. Neraseljene m. zgodne su za premeštanje sa jednog svetog mesta na drugo, jer su u svom prethodnom obliku na tom drugom mestu provele nekoliko nezaboravnih godina. Političarima su najdosadniji živi ljudi njihovih godina, takozvani savremenici, političari bi da se bave budućnošću a naročito prošlošću, otuda njihova ushićenost decom predškolskog uzrasta i naslađivanje starom slavom (nove nema pa nema!) koju m. predstavljaju bolje no iko drugi.

Položaj – mesto na kome si se obreo ili teškom nesmotrenošću ili nakon velike borbe. Pripadnici NOP-a p. nisu napuštali po cenu života, posle rata niko nije drage volje napustio p. P. može biti povoljan i nepovoljan. Besmrtni primeri: naši narodi (čiji je p. bio težak) i naša zemlja (sa položajem mnogo povoljnijim nego što beše narodov). Ivica Dačić želi da sa Slobom prozbori koju oči u oči, kaže da SPS mora shvatiti p. u kojem je Milošević, ali da i Milošević mora shvatiti poziciju u kojoj se nalazi njegova partija. To nije sve: S.M. takođe mora spoznati svoj p., SPS svoj.

Hermelin – živuljka od čijeg se krzna prave ogrtači; o h. nauka tj. heraldika kaže da bi radije krepao pre nego što bi se isprljao, usled čega je dušu dao da simbolizuje vladare. Pripada familiji kuna (nauka je opovrgla shvatanje o hermelinu kao ptici koja rađa žive mlade i doji ih do njihove sedme godine). Legenda kaže da su starog h. čije je krzno bilo izuzetno mladoliko pitali šta da urade sa njegovom kožom posle štavljenja na šta se sa odra čulo: "Nosite je u milu Srbiju!"

Iz istog broja

Nuspojave

Zakon protiv poraza

Teofil Pančić

Šut

D. Ž

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu