Kategorija: Kolumna

Vreme 1599, 25. avgust 2021, Teofil Pančić

Nuspojave

Ide voz, dobar skroz

Srbija je prošarana nesrećnim ljudskim jedinkama koje više ne razabiru nedavnu prošlost od sadašnje oktroisane slike o njoj, a sadašnjost, pak, tumače kao svetlu suprotnost toj istoj nedavnoj prošlosti – onoj prošlosti kakva nikada nije postojala

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu