Kategorija: Kolumna

Vreme 1246, 19. novembar 2014, Ljubomir Živkov

Lisica i ždral

Rusi i ja

Kak i bylo skazano, neće se moja međunar. studija zadržati na onome što sam doživeo sa manjinama, biće nenaučno opisane i nacije koje mnogoljudnošću i još koječime nadmašuju i samu nesravnimuiu Srbadiju

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu