Kategorija: Kolumna

Lisica i ždral

Rusi i ja

Kak i bylo skazano, neće se moja međunar. studija zadržati na onome što sam doživeo sa manjinama, biće nenaučno opisane i nacije koje mnogoljudnošću i još koječime nadmašuju i samu nesravnimuiu Srbadiju

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu