Kategorija: Kolumna

Vreme 1215, 16. april 2014, Ljubomir Živkov

Lisica i ždral

Netačna pitanja II

Ne bi li stanovništvo moralo, kao nekada fluorografisanju, biti podvrgnuto obuci iz logike kako bi svaki građanin bio kadar da prepozna pitanja koja su pogrešna?

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu