Kategorija: Kolumna

Vreme 548, 04. jul 2001, Teofil Pančić

Nuspojave

Politički siročići

Pritvorenik br. 39 je za sobom, u zemlji koju je 13 godina upropaštavao, ostavio čitave naraštaje Mutanata, trajno hendikepiranih životarenjem u Apsurdistanu

Svi brojevi na jednom mestu!>

Pogledajte arhivu