Dodatno

Učenici i obrada podataka

Zaštita, pre svega 2

Zaštita, pre svega

Preduzeću Apex Solution Technology zabranjeno je da vrši obradu određenih ličnih podataka osnovaca koji se uzimaju u poslovanju BusPlusa, servisa naplate usluga javnog prevoza u Beogradu. Ovo je drugi put ove godine da poverenik za zaštitu podataka o ličnosti reaguje povodom zaštite ličnih podataka učenika, odnosno maloletnika

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zabranio je u utorak preduzeću Apex Solution Technology obradu određenih ličnih podataka osnovaca koji se uzimaju u poslovanju BusPlusa, servisa naplate usluga javnog prevoza u Beogradu. Poverenik je doneo takvu odluku nakon što je, povodom obraćanja više građana u vezi sa problemima u realizaciji takozvanog BusPlus programa, izvršio nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane preduzeća Apex Solution Technology.

Poverenik Rodoljub Šabić izjavio je da je postupak nadzora sproveden povodom predstavki u kojima je ukazivano da su đacima osnovnih škola podeljena dva obrasca, koje roditelji treba da popune: jedan pod nazivom "Zahtev za izdavanje personalizovane beskontaktne smart kartice", a drugi pod nazivom "Zahtev za pristupanje Plus benefit programu". Ni na jednom nije bilo napomene da navedeni drugi formular nije obavezno popuniti i da služi isključivo u marketinške svrhe. Šabić je saopštio da je zabranio Društvu za marketing i usluge Apex Solution Technology dalju obradu podataka: adresa stanovanja, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i i-mejl adresa, koji su sadržani u podacima pod nazivom "Zahtev za izdavanje personalizovane beskontaktne smart kartice". Poverenik je naložio da se u svim dostavljenim popunjenim obrascima u papirnom obliku ti podaci izbrišu (o čemu će sačiniti poseban zapisnik), jer za obradu navedenih podataka ne postoji pravni osnov. To je potrebno učiniti tri dana od dana prijema ovog rešenja.

I u vezi sa Obaveštenjem o obradi, koje se nalazi u okviru obrasca "Zahtev za pristupanje Busplus benefit programu", preduzeću Apex Solution Technology naloženo je da, radi otklanjanja drugih povreda Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u obrascu jasno, nedvosmisleno naznači učenicima, odnosno roditeljima, da nisu u obavezi da daju podatke tražene ovim obrascem, odnosno da nisu u obavezi da ga popune. Društvu je takođe naloženo da sve osnovne škole sa teritorije grada Beograda koje prikupljaju podatke učenika upozna sa odgovarajućim merama zaštite podataka, istakao je Šabić.

Ovo je drugi put ove godine da poverenik za zaštitu podataka o ličnosti reaguje povodom zaštite ličnih podataka učenika, odnosno maloletnika. Polovinom godine, Rodoljub Šabić je izrekao preporuku Ministarstvu prosvete da se rezultati male mature ne objavljuju javno, na sajtovima, oglasnim tablama i vratima škola, jer osim rezultata testa, rang-liste sadrže i podatke o ličnosti učenika. Od ove godine uvid u rezultate testova imaju samo učenici i njihovi roditelji, isključivo u određenoj prostoriji u školi. Alternativni način je provera na sajtu Ministarstva prosvete www.upis.mpn.gov.rs, isključivo uz upotrebu šifre. Iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, medijima je objašnjeno da je na osnovu prijava građana i ciljane pretrage interneta, utvrđeno da su se na sajtu www.upis.mpn.gov.rs nalazili izveštaji koji sadrže neke ili sve lične podatke, kao što su šifra, ime i prezime, adresa, datum rođenja, ime roditelja, jedinstveni matični broj, ocene i broj bodova, a za objavljivanje takvih podataka ne postoji pravni osnov.

Kad je reč o tajnosti ličnih podataka maloletnika, važan korak načinjen je i u avgustu prošle godine kada je u Zakon o zdravstvenoj zaštiti uneta odredba prema kojoj dete koje ima 15 godina i sposobno je za rasuđivanje ima pravo da samo obavi uvid u medicinsku dokumentaciju, kao i pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u toj dokumentaciji. Zdravstveni radnik dužan je, međutim, da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta saopšti roditeljima ili starateljima informacije o njegovom zdravstvenom stanju i pored njegovog zahteva da se te informacije ne saopšte.

Iz istog broja

Kvalitetna nastava

Ocenjivanje profesora

M.R

Obrazovanje za XXI vek (35)

Kako misliti

 

Obrazovanje za XXI vek (35)

Vesti

 

Ulaganja u obrazovanje

Odgovornost u mermeru

Mirko Rudić

Filozofija za decu

Naučiti decu da misle

J. Gligorijević

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu