Dodatno

Društveno odgovorno poslovanje

Volontiranje – najbolji dokaz solidarnosti 2

Volontiranje – najbolji dokaz solidarnosti

"Projekat ‘Čistija proizvodnja’ je svesna i dobrovoljna odluka da se dugoročno suočimo sa problemima zagađenja i zamenimo klasične zahteve pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti sa principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova"

 

Marina Savić, rukovodilac korporativnih komunikacija Atlantic Grupe za Srbiju i Makedoniju, za "Vreme" govori o korporativnoj odgovornosti koju je ustanovila kompanija u kojoj radi – od načela, suštinskih i simboličkih, pa do konkretnih akcija u koje se uključuju i svi zaposleni.

"VREME": Na koji način Atlantic Grupa određuje prioritete, kada je reč o društveno odgovornom poslovanju (DOP)?

MARINA SAVIĆ: Osnov društveno odgovornog delovanja svake kompanije je činjenica da postane svesna važnosti i potrebe sopstvenog uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promocije pravih vrednosti i konačno potrebe da deo svog profita uloži natrag u zajednicu. Upravo zato, Atlantic Grupa, kao deo šireg društva u kojem funkcioniše, jer posluje u 11 zemalja u regionu i šire, sistematski nastoji da svoje strateško opredeljenje društveno odgovornog poslovanja u svim njegovim segmentima prilagodi regionalnim uslovima i potrebama zemalja u kojima posluje i ostvari ga kroz sve članice Grupe, pa tako i u Srbiji gde objedinjuje poslovanje Štarka, Grand kafe, Palanačkog kiseljaka i Atlantic Brandsa kao distributera. Promovišući svoje opredeljenje odgovornog poslovanja, Atlantic Grupa u Srbiji je članica Foruma društveno odgovornih kompanija, čija je misija da uspostavi trajne i stabilne DOP prakse u poslovnom sektoru, kao i povezivanje poslovnog sektora sa neprofitnim organizacijama, institucijama i inicijativama građana u rešavanju konkretnih društvenih i ekoloških problema, uz volonterski doprinos zaposlenih.

Ovde mislim ne samo na konkretne akcije, već i na određivanje ukupnog pristupa problemima vezanim za jedno društvo.

Naše strateško opredeljenje društveno odgovornog poslovanja podrazumeva odgovornost prema zaposlenima, poslovnim partnerima, finansijskoj zajednici, životnoj sredini, do odgovornosti prema javnom sektoru i široj društvenoj zajednici. Kompanija se trudi da svoj uticaj, kao jedna od naujglednijih kompanija u regionu, iskoristi za dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja, podržavajući projekte koji utiču na kvalitet života naših sugrađana, ali isto tako nastojimo da edukacijom mladih naraštaja ukažemo na činjenicu kako svako od nas pojedinačno može da doprinese očuvanju životne sredine, odnosno rešavanju problema vezanih za društvo i sredinu u kojoj poslujemo. Slogan "Prirodno drugačiji" predstavlja kreativnu okosnicu Atlantikovih korporativnih vrednosti – sunce, planinu i talas – simbole strasti, odgovornosti i kreativnosti, pa samim tim i delovanja u Srbiji, koje poručuje da smo strastveno posvećeni razvijanju izuzetnih brendova, čineći ih veoma dostupnim našim kupcima i potrošačima, ali isto tako i da naša korporativna kultura podržava i promoviše principe održivog razvoja: ekonomske efikasnosti, prirodne i društvene odgovornosti.

Koje je društvene probleme Atlantic Grupa izdvojila i dala svoj doprinos u njihovom rešavanju kada je o Srbiji reč?

Tokom prošle i ove godine u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti Atlantic grupa je prvenstveno imala za cilj da dâ svoj doprinos i skrene pažnju na rešavanje nekih od ključnih problema sa kojima smo se suočili u vreme krize. U Srbiji, to se pre svega odnosi na borbu protiv gladi i poboljšanje kvaliteta života najugroženijih socijalnih kategorija, ali i na doprinos smanjenju nezaposlenosti kroz mentorsku podršku mladih i zapošljavanje pripravnika, kao i na brigu o zaštiti životne sredine i razvoj ekološke svesti uz racionalnije korišćenje resursa i energije, što je bio osnov racionalizacije proizvodnih procesa i uštede. Gledano kroz brojke, samo u prošloj godini podržano je 11 organizacija i šest projekata, što čini preko 1000 direktnih korisnika. Redovna saradnja sa nevladinim organizacijama koje pratimo omogućava nam da budemo upoznati sa problemima određenih socijalnih grupa i da adekvatno reagujemo.

Atlantic Grupa je od prošle godine uvela Dan vrednosti u svim zemljama u kojima poslujeto je dan kada zaposleni u kompaniji volontiraju u korist svoje lokalne zajednice. Možete li nešto više reći o ovoj akciji, kao i o efektima koji se njome postižu?

Kroz svoje korporativne vrednosti Atlantic Grupa podseća svoje zaposlene da naš posao treba da ima i onaj dodatni učinak i zadovoljstvo kada uradimo nešto lepo i korisno za nas i našu zajednicu. Volontiranje je najbolji dokaz razumevanja i solidarnosti, a u krajnjoj liniji, kroz lično zalaganje zaposlenih predstavlja važan doprinos korporativnog sektora u rešavanju društvenih problema. Tim povodom Atlantic Grupa je utvrdila svoj Dan vrednosti i prošle godine 6. juna na pravi način demonstrirala svoje opredeljenje tako što je više od hiljadu atlantikovaca i spoljnih partnera u svojim filijalama širom regiona, od Velike Britanije, Italije, Nemačke, Španije, Rusije, do Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, posvetilo jedan radni dan društveno korisnom radu i zajednici u kojoj posluje. Aktivnosti su bile različite po zemljama i tako su volonterski timovi obišli decu s posebnim socijalnim potrebama, domove penzionera, pomagali u radu nevladinih organizacija ili institucija, raščišćavali divlje deponije otpada… U Srbiji, Dan vrednosti je bio posvećen uređenju životne sredine, pa je više od 300 volontera na pet lokacija u Beogradu, ali i po distributivnim i proizvodnim centrima Atlantica u unutrašnjosti (Šimanovci, Smederevska Palanka, Ljubovija, Niš, Čačak i Srbobran) uređivalo i čistilo svoju okolinu, što je osnovni preduslov naše brige o prirodi. U Beogradu Atlantikovi volonteri su uređivali klupe i parkiće u Banjičkoj šumi i tako doprineli održanju ove gradske oaze. Za ovu godinu Dan vrednosti je zakazan za 6. septembar. Takođe, volonterski tim Atlantika redovni je akter tradicionalne akcije Foruma poslovnih lidera pod nazivom "Naš Beograd", pa je tako i ove godine dao svoj doprinos na Kalemegdanu gde je uz volontere iz desetak kompanija farbao klupe i uređivao ovaj znameniti gradski park. Osim toga, samostalnom volonterskom akcijom zaposlenih prikupljena je i izvesna količina garderobe koja je donirana Udruženju mentalno nedovoljno razvijenih osoba.

Jedan od važnih aspekata društveno odgovornog poslovanja je i briga o zaštiti životne sredine. Kako se Atlantic Grupa odnosi prema ovom segmentu DOP? Tu mislim na projekat "Čistija proizvodnja", koji je među prvima u Srbiji realizovao "Soko Štark", ali i aktivnosti drugih kompanijačlanica grupe?

Interno smo postavili standarde i odredili aktivnosti u pravcu razvijanja ekološke svesti i ponašanja zaposlenih, što ima poseban značaj u optimizaciji pojedinih troškova i uštedi resursa i energije. Projekat pod nazivom "Follow me" podrazumeva set aktivnosti kojima ostvarujemo dva cilja: doprinos ekološkoj zaštiti i uštedu u poslovanju, što podrazumeva racionalnu upotrebu energije isključivanjem svetla, štampača, fax mašina, fotokopira kad god je to moguće, aktivnosti usmerene ka recikliranju, uz razvrstavanje otpadaka sa jasnim uputstvima zaposlenima šta može biti reciklirano. Naša briga za okolinu proširila se od lokalnog pristupa do korporativnog nivoa sa konzistentnim EMS-om (Environmental Management System) i fokusom na zaštitu budućnosti. U Srbiji, projekat "Čistija proizvodnja" ima za cilj da se odgovornim poslovanjem minimalizuje negativan uticaj proizvodnog ciklusa na životnu sredinu uz maksimalan tretman otpada, kontrolu emisije gasova i otpadnih voda. Projekat je svesna i dobrovoljna odluka da se dugoročno suočimo sa problemima zagađenja i zamenimo klasične zahteve pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti sa principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova, počev od odlaganja sirovina pa do gotovih proizvoda, i tako se na odgovoran način odnosimo prema okolini u kojoj poslujemo. Trenutno prikupljamo i recikliramo nekoliko vrsta otpada kao što su: papir, elektronski i organski otpad, plastika, drvo, metal, iskorišćeno ulje i drugo. Zadovoljni smo postignutim rezultatima, ali ipak svakim danom nastojimo da povećamo efikasnost.

Iz istog broja

Vreme uspeha! (jul 2013)

Poslovne vesti

 

Intervju – Goran Dejanović, potpredsednik Upravnog odbora i izvršni direktor kompanije EKO Serbia a.d.

Inovativnost osvaja tržište

 

Drugi Vivaldi CFO letnji forum, Mokra gora

Ne praviti biznis po svaku cenu

 

Putno osiguranje »iz fotelje«

Uštedite i do 10 odsto

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu