Dodatno

Vlada Srbije odustala od uredbe po kojoj bi štampani mediji plaćali porez na neprodate primerke novina

Na sastanku u Vladi Srbije, u ponedeljak 20. avgusta, potpredsednik Vlade Žarko Korać i ministar finansija Božidar Đelić u saradnji s predstavnicima štampanih medija, postigli su dogovor da se, ubuduće, remitenda izdavačima priznaje u celini.

To je bio zahtev iznet i u otvorenom pismu direktora "Vremena" Božidaru Đeliću, podržan potom i od Svetske asocijacije izdavača i na Predsedništvu DOS-a.

To praktično znači da izdavači neće plaćati porez na prihod koji nisu ostvarili, odnosno na neprodate primerke svojih izdanja.

Na tom sastanku načelno je dogovoreno da se u idućoj budžetskoj godini razmotri politika oporezivanja u oblasti izdavaštva imajući na umu interes države da se štampanim medijima pomogne. Podržana je, u načelu, ideja o pozitivnoj diskriminaciji štampanih medija, kao značajnog faktora političke kulture i kulture uopšte.

Takvim odlukama Srbija bi se pridružila evropskim zemljama koje poreskom poilitikom, ali i na druge načine, štite pismenost i podstiču socijalnu ulogu štampe u društvu.

Dogovoreno je, takođe, da se uskoro održi sastanak na kome će se razmotriti mogućnost da se između pošte i štampanih medija postigne dogovor o raznim oblicima povlastica, kakve, inače, postoje svuda u svetu.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu