Dodatno

Intervju – Tanasis Kacirumpas, direktor Vip mobile

Veća konkurencija uvek ide u prilog korisnicima 2

Tanasis Kacirumpas, direktor Vip mobile / foto: ivan šepić

Veća konkurencija uvek ide u prilog korisnicima

"S obzirom na to da smo najmlađi operater na tržištu, negujemo duh pravog izazivača i uvek se trudimo da pokrenemo tržište time što ćemo prvi ponuditi najinovativnije proizvode i usluge. Na primer, prvi smo uveli Blackberry i Android uređaje u Srbiji, prvi smo obuhvatili megabite za prenos podataka u okviru mesečnih paketa, prvi smo ponudili telefone za jedan dinar"

 

"VREME": Da li ste zadovoljni Vipovim poslovnim rezultatima u 2012. godini?

TANASIS KACIRUMPAS: Vip slavi pet godina poslovanja u Srbiji i beležimo rast u svim segmentima poslovanja, tako da sam zadovoljan napretkom koji kompanija ostvaruje. Štaviše, dobijamo i odlične povratne informacije od naših korisnika. Do kraja septembra 2012. godine pridružilo nam se preko 1,8 miliona korisnika, a naša ukupna korisnička baza je porasla za 14,5 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. To potvrđuje da su građani prepoznali Vip kao pravu alternativu u mobilnim komunikacijama na srpskom tržištu.

Tokom prvih devet meseci 2012. godine, prihodi kompanije Vip mobajl su porasli za 24 odsto na 13,2 milijarde dinara (117,1 milion evra), a EBITDA (dobitak pre kamate, poreza i amortizacije) dodatno je unapređen na 4 milijarde dinara (35,1 milion evra), što predstavlja porast od 80 odsto u odnosu na prvih devet meseci 2011. godine. Dakle, vidimo stabilan rast koji predstavlja direktan rezultat toga da sve veći broj korisnika bira Vip za svoju mrežu i željenog operatera, a pre svega postpejd poslovni korisnici i stanovništvo, koji sve više koriste napredne servise na svojim pametnim telefonima zahvaljujući velikim brzinama prenosa podataka u našoj mreži.

Koliki je vaš tržišni udeo u trećem kvartalu 2012. godine i šta najviše doprinosi rastu kompanije?

Naši sve bolji poslovni rezultati zasnivaju se na doslednom investiranju u nova prodajna mesta i usluge za naše korisnike, kao i u našu mobilnu mrežu najnovije tehnologije.

Vip je krajem septembra imao tržišni udeo od 17,4 odsto u odnosu na 15,3 odsto u istom periodu prošle godine. U toku trećeg kvartala 2012. godine takođe smo imali porast u potražnji za pametnim telefonima, tabletima i laptopima u okviru naših tarifnih paketa, a korišćenje interneta je u stalnom porastu. Beležimo nesumnjiv rast postpejd segmenta, kako u pogledu stanovništva tako i u pogledu poslovnih korisnika, a korisnici su veoma dobro primili naše specijalne kampanje i ponude povodom petog rođendana i u okviru Ekomotivacije.

Osim toga, korisnici koji vrše prenos broja iz drugih mreža u Vip takođe su doprineli ovom celokupnom rastu, s obzirom da je i dalje prisutan trend da više od polovine korisnika, koji prenose svoj mobilni broj, dolazi u Vip. U toku trećeg kvartala 2012. godine ovaj procenat je čak i veći, s obzirom da je 60 odsto svih prenetih brojeva u Srbiji prešlo na Vip.

Šta je specifično za Vipove ponude u odnosu na ostale operatere u Srbiji?

Najbolje korisničko iskustvo je u središtu svih naših aktivnosti i mi pažljivo osluškujemo tržište i potrebe naših korisnika i reagujemo na ono što nam kažu.

Znamo koliko je za naše korisnike važno da imaju dobar balans između telefona i tarife i to uvek uzimamo u obzir prilikom dizajniranja paketa i promocija.

Koncept Smart (pametne) tarife je, na primer, dizajniran da omogući maksimalnu fleksibilnost u korišćenju sadržaja u okviru tarife s obzirom da korisnik sam odlučuje koliko će jedinica potrošiti kao SMS, minute razgovora ili za prenos podataka. To je savršen spoj sa bilo kojim pametnim telefonom i odgovara svakoj vrsti korišćenja, od dominirajućeg glasovnog do obimnog data saobraćaja.

Vipova ponuda je dostupna na gotovo 300 prodajnih mesta širom Srbije, što znači da smo bliži korisnicima kako bismo bolje sagledali njihove potrebe. Na taj način možemo brže da razvijamo rešenja koja u potpunosti ispunjavaju njihove potrebe u mobilnoj komunikaciji.

Takođe, s obzirom da smo najmlađi operater na tržištu, negujemo duh pravog izazivača i uvek se trudimo da pokrenemo tržište time što ćemo prvi ponuditi najinovativnije proizvode i usluge. Na primer, prvi smo uveli Blackberry i Android uređaje u Srbiji, prvi smo obuhvatili megabite za prenos podataka u okviru mesečnih paketa, prvi smo ponudili telefone za 1 dinar i sl. Veća konkurencija uvek ide u prilog korisnicima.

Možete li da uporedite srpsko tržište sa onim u Bugarskoj, u kojoj ste radili pre dolaska u Srbiju, ali i ostalim tržištima u regionu na kojima je prisutan Vip brend (Hrvatska i Makedonija)?

Tržišta balkanskog regiona imaju brojne sličnosti, ona su još uvek preovlađujuće pripejd tržišta, ali udeo postpejd korisnika je u značajnom porastu u proteklih pet godina. Bugarska je, zajedno sa Slovenijom, među zemljama sa najvećim postpejd udelom u ovom regionu.

U svim balkanskim zemljama, kao i na glavnim evropskim tržištima, vidimo trend porasta data saobraćaja usled sve većeg prodora pametnih telefona, premda glasovni saobraćaj i dalje preovlađuje.

Srpski korisnici su veoma zahtevni u smislu da su veoma dobro informisani o ponudama i trendovima, ne samo u ovoj industriji u Srbiji već i u regionu i u celom svetu. U tom smislu, oni sa sigurnošću znaju koju vrstu usluge i po kojoj ceni žele i traže. Za nas to predstavlja neprekidan izazov kako bismo na najbolji mogući način odgovorili na takve zahteve.

Vip mobile u Srbiji i Vip operater u Makedoniji su čisto mobilni operateri, dok Vipnet u Hrvatskoj ima u svom portfoliju objedinjene ponude koje uključuju i TV i fiksnu telefoniju. Na sva tri tržišta naše poslovanje je u toku 2012. godine bilo pod jakim uticajem negativnih makroekonomskih trendova, kao i ozbiljne konkurencije na tržištu mobilne telefonije, ali uprkos tome naši prihodi su u prvih devet meseci ostali stabilni i svi smo doprineli uspehu Telekom Austrija Grupe.

U koje oblasti Vipovog poslovanja investirate najviše sredstava?

Od 2007. godine Vip je investirao 730,8 miliona evra, uključujući naknadu za licencu, i on je i dalje najveća grinfild investicija u Srbiji. Na primer, samo u prvih devet meseci 2012. godine investirali smo 4,7 milijardi dinara (40,5 miliona evra), u velikoj meri u razvoj naše HSPA+ mreže i novih prodavnica, što je 35 odsto više u poređenju sa prošlom godinom.

Kada je reč o razvoju naše HSPA+ mreže, trenutno pokrivamo 72 odsto stanovništva, što znači da svi srpski gradovi koji imaju preko 10.000 stanovnika, kao i mnoga mala mesta, imaju priliku da uživaju u veoma velikim brzinama u prenosu podataka. Mi nikada nećemo prestati da svojim korisnicima pružamo dokaze da komuniciraju u mreži koja ima status pobednika prvog nezavisnog testiranja kvaliteta srpskih mobilnih mreža za 2011. i 2012. godinu. Takođe smo uspešno sproveli probno testiranje LTE mreže, koja kao mreža 4. generacije omogućuje 4 puta veće brzine u odnosu na postojeću 3G mrežu i biće komercijalno uvedena u Srbiji kada se ispune svi preduslovi. Mobilni broadband je osnova za uvođenje naprednijih usluga u budućnosti.

Naš fokus ostaje na ostvarivanju budućeg rasta i u tom cilju treba da nastavimo da nudimo najbolju vrednost za novac i inovativne usluge za naše korisnike, što će se takođe odraziti i u našim investicijama.

Naši zaposleni su najveći i najvažniji resurs Vipa. Dosta investiramo u njihov lični i profesionalni razvoj jer verujemo da je neprekidno usavršavanje ključ za kontinuirani rast kompanije. Među zaposlenima prepoznajemo talente i kolege sa najboljim rezultatima i uključujemo ih u posebno osmišljene obrazovne programe lokalno i u okviru Poslovne škole Telekom Austrija Grupe.

Kako procenjujete domaće tržište telekomunikacija?

Lokalno tržište telekomunikacija je veoma konkurentno i dinamično i drži korak sa najrazvijenijim tržištima u regionu.

LTE dolazi, prodor pametnih telefona je u brzom porastu, a korišćenje usluge prenosa podataka stalno raste, osim toga, liberalizacija tržišta fiksne telefonije otvorila je tržište za nove aktere i objedinjene pakete usluga.

Za nas je važno da Vip, kvartal za kvartalom, održava trend održivog rasta i pruža više svojim korisnicima. S obzirom da smo veoma ponosni na timski učinak, uvereni smo da izgradnja zadovoljne baze korisnika predstavlja ključ za uspeh i vidimo je kao potvrdu naše strategije da korisnicima nudimo najbolju vrednost. Očigledno je da korisnici dobro prihvataju naše ponude i cene naše napore u pogledu inovacija u mobilnim komunikacijama.

Da li ste zadovoljni regulatornim okvirom u kome Vip posluje u Srbiji?

Osim nekih regulatornih vakuuma do kojih je došlo iz različitih razloga, rekao bih da poslovne promene u sve većoj meri podstiču promene u regulatornom okviru a ne obrnuto. Od ključnog značaja je da regulatorni akteri prepoznaju značaj brzih promena i da omoguće ravnopravan tretman na tržištu telekomunikacija kako bi se obezbedili ravnopravni uslovi i omogućile buduće investicije u ovaj sektor koji je već obezbedio gotovo 6 odsto BDP-a u 2011. godini.

Kako procenjujete rast tržišta telekomunikacija u 2013. godini?

Moje mišljenje je da je razvoju informaciono komunikacionih tehnologija potrebno posvetiti više pažnje u Srbiji, s obzirom da je ovaj sektor od izuzetnog značaja za izlazak iz krize.

Razvoj telekomunikacija će s jedne strane pomoći zemlji da privuče strane investicije, a s druge strane omogućiti brži razvoj domaće industrije. Prioritet države treba da bude razvoj interneta velikih brzina jer on može unaprediti ekonomski razvoj Srbije i takođe stvoriti uslove za efikasnije zapošljavanje visoko obrazovanih ljudi.

Svi mobilni operateri nastavljaju da investiraju u srpsku privredu uprkos zahtevnom okruženju od 2009. godine. U 2013. godini ovaj doprinos će u najmanju ruku biti isti, ali bismo svi mi mogli da damo čak i više ukoliko bi uslovi poslovanja bili povoljniji i omogućili brže vraćanje investiranog.

Takođe, očekujemo da će 2013. godine biti učinjeni dodatni napori u pogledu TV digitalizacije koja je odložena za sredinu 2015. godine. Očekujemo da odluka o dodeli digitalne dividende bude usvojena i da budu oslobođene frekvencije koje se u Evropi već koriste za javne mobilne usluge – proširenje na 900 MHz, 1800 MHz i 2600 MHz.

Veća konkurencija uvek ide u prilog korisnicima 3

"Vreme uspeha!" je redovni podlistak nedeljnika "Vreme", izlazi svakog prvog četvrtka u mesecu.

Podlistak u PDF-u

Iz istog broja

Žensko preduzetništvo

Posao s dušom

Sonja Ćirić

Preporuka za osiguranje

Senior osiguranje

 

PR industrija

Reputacija je kapital, čuvajte ga

Jelena Kovačević

Intervju – Dragomir Kostić, direktor Atlantic Brandsa

Kvalitet se podrazumeva

 

Vreme uspeha! (decembar 2012)

Poslovne vesti

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu