Dodatno

Intervju – Klaudio Čezario, predsednik Izvršnog odbora UniCredit banke

Uvek korak ispred tržišta 2

Uvek korak ispred tržišta

"Ukoliko posmatramo bankarsku industriju ne samo u Srbiji već i u celom svetu, primetićemo da se proizvodi i usluge, pa čak i njihove cene, ne razlikuju mnogo. Međutim, ono što zaista može da napravi razliku između banaka je način na koji one uslužuju svoje klijente. Mi u UniCreditu težimo da steknemo prednost na taj način što klijente postavljamo u centar naših aktivnosti"

 

Od maja 2012. Klaudio Čezario je predsednik IO UniCredit banke. Svoju karijeru u bankarstvu započeo je još 1985. u Banco di Sicilia, a za "Vreme" govori o specifičnostima srpskog bankarskog sektora, poslovanju UniCredit banke, kao i o njenim društveno odgovornim akcijama u Srbiji.

"VREME": Bili ste direktor strategije, planiranja i kontrole UniCredit banaka u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE). Koje su karakteristike srpskog bankarskog tržišta u odnosu na ova dva regiona za koja ste bili zaduženi?

KLAUDIO ČEZARIO: Nakon nešto više od godinu dana provedenih u Srbiji, moram da priznam da je moje prethodno iskustvo dolazak ovde učinilo mnogo lakšim. Naime, bio sam dobro upoznat sa svim onim sa čim ću se susresti, tako da sam imao jasnu sliku o aktivnostima banke i poziciji na tržištu. Znao sam da dolazim u banku koja je izuzetno uspešno poslovala u prethodnih nekoliko godina, koja je kontinuirano poboljšavala tržišno učešće po različitim parametrima i koja je, u veoma kratkom vremenskom periodu, uspela da se pozicionira kao treća na srpskom tržištu kada je u pitanju ukupna aktiva.

Takođe sam bio upoznat sa činjenicom da Srbija ima snažan i zdrav bankarski sistem koji je, čak i tokom perioda krize, uspeo da se izbori sa svim nedaćama. Bio sam svestan toga da dolazim na tržište koje karakterišu manja koncentrisanost i veća konkurencija među bankama nego na drugim tržištima. Na tržište koje pruža različite mogućnosti, ali ujedno zahteva od banaka da ulože dodatni napor kako bi razvile sofisticirane proizvode, ali i da pronađu način da podstaknu korišćenje već postojećih, kao što su recimo platne kartice ili elektronski kanali (internet i mobilno bankarstvo, multifunkcionalni bankomati). Upravo su ti inovativni, moderni proizvodi i usluge bili u fokusu prethodne godine. UniCredit je, ponudivši takve proizvode i usluge, postala banka prvog izbora za veliki broj novih klijenata.

Kako ocenjujete poslovanje UniCredit banke u proteklih nešto više od godinu dana, koliko ste u Srbiji?

Moram da istaknem da, uprkos otežanim uslovima na tržištu, iz godine u godinu uspevamo da ostvarimo solidne finansijske rezultate, kao i da povećamo tržišno učešće kada su u pitanju najvažniji finansijski parametri. U 2012. godini smo još jednom uspeli da dokažemo našu otpornost na sve potrese tako što smo ostvarili profit, zadržali stabilno poslovanje i povećali klijentsku bazu. Nastavili smo da nesmanjenim tempom pružamo finansijsku podršku kako privredi tako i stanovništvu, obezbeđujući na taj način dodatnu potvrdu naše posvećenosti lokalnom tržištu. Želeo bih da naglasim da, uprkos krizi, nismo smanjili broj ekspozitura i da smo čak zabeležili blagi rast kada je u pitanju broj zaposlenih.

Kako se UniCredit Srbija rangira u odnosu na UniCredit banke u okolnim zemljama?

Od 2001. godine kontinuirano unapređujemo naše poslovanje – naša bilansna aktiva, profitabilnost i operativna efikasnost konstantno rastu, ali i tržišno učešće, broj ekspozitura i broj klijenata. U veoma kratkom periodu uspeli smo da postanemo jedan od tržišnih lidera, a čemu su zapravo podjednako doprineli korporativni i ritejl klijenti odlučivši da upravo mi budemo njihov partner prvog izbora.

Tokom prethodnih 12 godina, povećali smo svoj značaj u okviru UniCredit Grupe, počevši u još većoj meri da doprinosimo ukupnom profitu, a što nam je omogućilo da se pozicioniramo kao važna banka u regionu CIE. Ta pozicija nam obezbeđuje da pružamo podršku ne samo korporativnim klijentima i stanovništvu, već i državi u sprovođenju važnih infrastrukturnih projekata. Želeo bih da dodam da kroz sve naše aktivnosti i način na koji ih sprovodimo potvrđujemo da smo ovde ne samo kako bismo ostvarivali profit, već i da postanemo ravnopravan član zajednice. Moram da priznam da sam prilično optimističan kada je u pitanju budućnost. Uveren sam da dugoročna posvećenost Grupe Srbiji, pozitivna procena potencijala zemlje i njenog razvoja, kao i angažovanje naših zaposlenih, njihov profesionalni pristup i orijentisanost na klijente, garantuju dalji napredak naše banke i na lokalnom tržištu i u regionu CIE.

Koji bankarski proizvodi izdvajaju UniCredit banku na srpskom tržištu?

Ukoliko posmatramo bankarsku industriju ne samo u Srbiji, već i u celom svetu, primetićemo da se proizvodi i usluge, pa čak i njihove cene, ne razlikuju mnogo. Međutim, ono što zaista može da napravi razliku između banaka jeste način na koji one uslužuju svoje klijente. Mi u UniCreditu težimo da steknemo prednost na taj način što klijente postavljamo u centar naših aktivnosti. Za nas bankarstvo predstavlja stvarni život, odnosno razumevanje stvarnih potreba klijenata i obezbeđivanje konkretnih odgovora od kojih će oni imati koristi – uvek i svugde. Zato, mogu slobodno da kažem da to predstavlja našu konkurentsku prednost, ne samo u Srbiji već na svim tržištima na kojima poslujemo. Najpre moramo da razumemo stvarne potrebe ljudi, kompanija i zajednica, a zatim da im predočimo konkretna rešenja za stvarne potrebe. Ukoliko se ponašamo u skladu s tim, uspećemo da ostvarimo pozitivan uticaj na klijenta čime ćemo osigurati njegovu lojalnost i ostati banka njegovog prvog izbora. Naš prioritet je orijentisanost na klijente, što zapravo čini esenciju svih naših aktivnosti. Zato, u skladu sa zahtevima naših klijenata, konstantno radimo na obogaćivanju palete naših proizvoda i usluga. Trudimo se da ih maksimalno osavremenimo, tako da su naši inovativni proizvodi i usluge ono što nam omogućava da uvek budemo korak ispred tržišta.

Kada je reč o UniCredit banci kao poslodavcu, šta je to što vas čini poželjnim mestom za zaposlenje?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih UniCredit Banka u Srbiji predstavlja jednog od najpoželjnijih poslodavaca. To što smo članica međunarodne bankarske grupacije obezbeđuje različite mogućnosti za profesionalni razvoj, ne samo za postojeće već i za potencijalne zaposlene i to kroz različite aktivnosti u vezi sa razvojem, master programe, priliku za karijeru u inostranstvu. Činjenica je da trenutno okruženje zahteva dinamične i fleksibilne ljude, željne znanja i spremne da se suoče sa izazovima. Našim zaposlenima je pružena mogućnost da uvek traže više i da pokreću promene. Interna unapređenja, kako u okviru banke tako i u okviru Grupe, predstavljaju našu osnovnu konkurentnu prednost. Naši zaposleni rastu uporedo sa bankom, oni predstavljaju osnovnu investiciju, bez obzira na godine, pol, poreklo ili bilo koji drugi faktor. Ambicija, strast, volja da se ode korak dalje su u UniCreditu ono što se ceni i podstiče.

Možete li nešto više reći o aspektu društveno odgovornog poslovanja banke, o razlozima zbog kojih UniCredit uzima učešće u njemu, kao i o najvažnijim projektima i akcijama u kojima ste učestvovali?

Kao članica jedne od vodećih evropskih bankarskih grupacija, dobitnice brojnih nagrada za društveno odgovorno poslovanje, u potpunosti primenjujemo program društvene odgovornosti na lokalu. Radimo na dva polja. Kao banka, kroz Mikro marketing program i druge lokalne inicijative pružamo podršku projektima koji su od izuzetne važnosti za građane. Ove aktivnosti podrazumevaju akcije koje uključuju socijalno ugrožene kategorije stanovništva, škole, bolnice, kao i kulturne i sportske manifestacije. Sa druge strane, najveći deo naših CSR aktivnosti sprovodimo uz podršku UniCredit fondacije koja je, u periodu od 2008, uložila preko 1,5 miliona evra u Srbiju. Iz brojnih zajedničkih inicijativa svakako bih izdvojio RAISE Projekat, koji se već pet godina fokusira na jedan od gorućih problema u svetu, migracije. Projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Fondacijom "Ana i Vlade Divac", ima za cilj da podstakne ekonomsku i društvenu integraciju izbeglih i interno raseljenih lica. Grantove u iznosu od 2000 evra do sada je dobilo 140 porodica. Na taj način im je pružena prilika da ostvare prihod i postanu ekonomski nezavisni. Značaj ovog projekta je prepoznat, što dokazuju i dve važne nagrade koje su dodeljene našoj banci – "Planeta Biznis" i "Moja Srbija".

Takođe bih želeo da pomenem projekat "Ideja za bolje sutra" koji je u toku, a sprovodimo ga takođe sa Fondacijom "Divac". Fokusiran je na individue i pravna lica koja su imala priliku da predlaganjem ideja za tipične srpske proizvode i usluge učestvuju u konkursu za grantove u ukupnom iznosu od 56.000 evra. Ovaj projekat ima širu dimenziju, jer pored ekonomske održivosti stavlja fokus na proizvode i usluge koji mogu da doprinesu promociji Srbije u inostranstvu i povećanju konkurentnosti izvoza. Izabrano je devet pobednika, a u proces izbora su bili uključeni i naši zaposleni.

Kao poslednji, ali ne i manje važan, želeo bih da pomenem sporazum o saradnji koji je naša fondacija nedavno potpisala sa Fondacijom "Dragica Nikolić". Zajednički ciljevi, koji su usmereni ka pronalaženju rešenja za akutne probleme u zemlji, povezali su naše organizacije čije se misije i interesi umnogome poklapaju. Identifikovali smo zdravstvo, koje danas predstavlja jedan od gorućih problema u Srbiji, kao prvu oblast zajedničkog delovanja koja zahteva urgentna rešenja i brzu reakciju.

"Vreme uspeha!" je redovni podlistak nedeljnika "Vreme", izlazi svakog prvog četvrtka u mesecu.

Uređuju: Aleksandar Aleksić i Radmilo Marković

Podlistak u PDF-u

Iz istog broja

Vreme uspeha! (avgust 2013)

Poslovne vesti

 

Intervju – Milica Grković-Popović, Messer Tehnogas AD

Najhladnija tečnost na svetu

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu