Dodatno

Štednja van »Nedelje štednje«

Siguran način ulaganja 2

Oliver Klesinger, član Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke

Siguran način ulaganja

"Na odluku građana da osiguraju svoj novac u bankama utiče pre svega poverenje u stabilnost banke koje se gradi godinama, ali i dodatne povoljnosti na koje klijenti mogu da računaju", kaže za "Vreme" Oliver Klesinger, član Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke

 

Štednja je u velikom broju razvijenih zemalja odavno prihvaćena kao jedan od najsigurnijih načina obezbeđivanja budućnosti pojedinca i cele porodice. U Srbiji se, prema podacima Narodne banke, iz godine u godinu štedi sve više. Broj štednih uloga (partija) u 2010. iznosio je 5.352.748 miliona, što je skoro duplo više nego 2005. kada ih je bilo 2.651.636. Krajem septembra prošle godine taj broj je bio nešto viši i iznosio 5.539.630 miliona, a prosečna vrednost štednog uloga 1362 evra, dok je u 2005. bila 844 evra. Prema podacima Narodne banke, ukoliko se uporedi ukupna dinarska i devizna štednja na kraju 2004. godine, koja ja iznosila oko 115 miliona dinara, sa ukupnom štednjom na kraju 2011. godine, koja je dostigla iznos od skoro 800 miliona dinara, rastući trend je evidentan. Ovakav pozitivan rast štednje pokazuje da je poverenje građana u bankarski sistem sačuvano uprkos uslovima problematične likvidnosti usled ekonomske krize.

"Na odluku građana da osiguraju svoj novac u bankama utiče pre svega poverenje u stabilnost banke koje se gradi godinama, ali i dodatne povoljnosti na koje klijenti mogu da računaju. Štediše Hypo Alpe Adria banke, koji su samo u 2011. godini oročili oko 30 odsto više uloga nego u prethodnoj godini, potvrđuju upravo ovakav pozitivan trend", kaže za Vreme Oliver Klesinger, član Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke.

KONTINUIRAN FOKUS: Prilagođavajući štedne proizvode potrebama klijenata tokom cele godine, Hypo banka motiviše građane da razmišljaju o štednji i van "Nedelje štednje", odnosno meseca oktobra, kada tradicionalno vlada najveće interesovanje građana. Odlično interesovanje građana u toku prve ovogodišnje štedne kampanje Hypo Alpe Adria banke potvrdili su da su dobri uslovi za štednju jedan od najvažnijih motivacionih faktora za građane. U skladu sa strateškim opredeljenjem da je kontinuirana štednja zaista dobra investicija za građane koji žele da obezbede svoju i budućnost svoje dece, Hypo Alpe Adria banka se zalaže da njeni klijenti razmišljaju o štednji kontinuirano, tokom cele godine. Samo u toku 2011. godine, Hypo Alpe Adria banka imala je nekoliko promotivnih štednih akcija, koje su kao rezultat imale izuzetan rast štednih depozita u odnosu na prethodnu godinu.

"Hypo Alpe Adria banka, kao banka sa značajnim tržišnim učešćem, uspela je da u prethodnom periodu održi trend rasta, poveća stabilnost u poslovanju i očuva lojalnost postojećih klijenata. Uz poverenje osam hiljada novih klijenata, uspeli smo da ostvarimo značajan rast depozita, koji je oko 30 odsto viši u odnosu na nivo štednje u prethodnoj godini. Vrlo smo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili, a zbog sigurnosti koju ulivamo svim građanima koji obavljaju finansijske transakcije kod nas", dodaje Oliver Klesinger.

Klijenti Hypo Alpe Adria banke, kao i najveći deo građana u Srbiji, i dalje se znatno više odlučuju da štede u evrima nego u dinarima. Tako odnos ukupne štednje u bankama u Srbiji iznosi 98 odsto u evrima i dva odsto u dinarima. Ukoliko je u ponudi, uvek je interesantna štednja sa isplatom kamate unapred, dok se u slučaju oročavanja štednje klijenti najviše odlučuju na rok od godinu dana. Razumljivo, štednja u evrima i dalje uliva više sigurnosti građanima i takva situacija se sigurno neće i ne može promeniti preko noći. Međutim, građani se sve više odlučuju za štednju u dinarima upravo zahvaljujući računici koja je isplativija i većem poverenju u domaću valutu. Dinarska štednja svakako ima potencijala, što pokazuju i podaci Narodne banke Srbije. Na kraju 2004. godine dinarska štednja je iznosila svega tri miliona dinara, a danas ona iznosi skoro 20 miliona dinara. "Štednja u banci od poverenja pruža sigurnost onda kada je najpotrebnija. Mi u Hypo Alpe Adria banci savetujemo našim klijentima da štede kada god imaju mogućnosti za to. Takođe, uvek toplo preporučujemo oročenu štednju, jer je to pre svega jedan od najboljih i najbezbednijih načina da se osigura novac, za razliku od štednje kod kuće. Naše opredeljenje je da nastavimo da motivišemo građane da kontinuirano štede i da im na taj način omogućimo da dočekaju sigurniju budućnost", objašnjava Oliver Klesinger, član Izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke.

Iz istog broja

PR industrija

Reputacija je sve

Dr Vladimir Krulj

Vreme uspeha! (mart 2012)

Poslovne vesti

 

Društveno odgovorno poslovanje – Maja Kolar, Banca Intesa

Siromaštvo je gorući problem

 

Intervju – Veselin Jevrosimović, predsednik ComTrade Group

Kapital ne dolazi preko noći

Ana Radić

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu