Dodatno

Intervju – Dejan Vučinić, izvršni direktor direkcije mreže Sosijete ženeral banke

Raste tražnja za stambenim i keš kreditima

"U prva tri meseca odobreno je 20 odsto više stambenih kredita u odnosu na isti period prošle godine, a to potvrđuju i podaci Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita"

 

Sa Dejanom Vučinićem, izvršnim direktorom direkcije mreže Sosijete ženeral banke razgovarali smo povodom pada referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, i posledičnog pada cene novca i u komercijalnim bankama. U razgovoru za "Vreme", Vučinić objašnjava šta će ovaj pad značiti za građane, kao i koji su proizvodi trenutno najpopularniji u Sosijete ženeral banci.

"VREME": Jedna od karakteristika domaćeg bankarskog tržišta jeste relativno nagli pad kamatnih stopa. Šta ovo znači za zainteresovane za stambene kredite? Da li mogu da očekuju dalji pad kamatnih stopa i/ili cena nekretnina, ili je ovo pravi trenutak za kupovinu nekretnina? Takođe, šta je po vašem mišljenju najpovoljnije za klijente kada je reč o valuti u kojoj se uzima kredit?

Raste tražnja za stambenim i keš kreditima 1

DEJAN VUČINIĆ: Poslednjih godina srpsko bankarsko tržište obeležava trend snižavanja kamatnih stopa. Izraženiji je pad kamatnih stopa za gotovinske kredite, nego za stambene zajmove. Ipak, možemo da kažemo da klijenti sada lakše mogu da dođu do stana. Pad kamatnih stopa i stabilne cene nekretnina su osnovni parametri za rast tražnje za stambenim kreditima, što pokazuje i broj odobrenih kredita u našoj banci od početka godine. U prva tri meseca odobreno je 20 odsto više stambenih kredita u odnosu na isti period prošle godine, a to potvrđuju i podaci Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. U Sosijete ženeral banci je tražnja za ovim kreditima naročito pojačana u martu i aprilu. Osmu godinu smo partneri sa Ministarstvom odbrane i Nacionalnom korporacijom u programu kreditiranja zaposlenih u Vojsci Srbije i kamata za stambeni kredit za profesionalna vojna lica je od 3,20 odsto godišnje. Što se tiče građana, u Sosijete ženeral banci važi specijalna ponuda za odobravanje kredita za kupovinu, renoviranje i refinansiranje nekretnina. Ova ponuda odnosi se na kredite sa varijabilnom kamatnom stopom od 3,25 odsto plus šestomesečni Euribor kao i na kombinovane kredite, kod kojih je na svake tri godine moguće menjati tip kamate, bez dodatnih troškova. Kod ovog tipa kredita, banka klijentu na svake tri godine omogućava da ponovo bira po kojoj će mu se kamati, fiksnoj ili varijabilnoj, obračunavati rate, a ta mogućnost važi tokom celog perioda otplate.

Pojačano je interesovanje za refinansiranje stambenih kredita po povoljnijim kamatnim stopama, jer nije malo novca ako vam je mesečna rata 10, 20 pa i više evra niža sa novim kamatnim stopama. Kada to pomnožite sa brojem godina koje imate do kraja otplate, nisu toliki troškovi refinansiranja kolika je ušteda sa promenjenim uslovima. Ukoliko krediti indeksirani u evrima zadrže postojeći nivo sa makroekonomske strane, ovo bi trebalo da podstakne privredni rast, na taj način što će građani imati manje mesečne rate i povoljnije se zaduživati.

Kako utiče pad referentne kamatne stope na povlačenje dinarskih keš kredita? Kakvo je iskustvo vaše banke u ovim kreditimakoliko se često uzimaju, kakva je stopa naplate, da li broj ovih kredita ima trend rasta zbog jeftinijeg novca?

Sada već možemo govoriti o trendu rasta tražnje za keš kreditima od početka godine, a pad referentne kamatne stope NBS doprineo je da banke omoguće građanima da se jeftinije zadužuju. U proteklih godinu dana imali smo rast broja odobrenih keš kredita za 20 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, a ukoliko uporedimo februar 2016. sa februarom prošle godine, beleži se gotovo dvostruko veći plasman dinarskih kredita stanovništvu. Naša iskustva sa ovim kreditima su veoma dobra, imali smo uspešnu naplativost, što je povezano i sa poslovnom politikom Sosijete ženeral banke. To svakako podrazumeva da naša banka neguje lični odnos sa svojim klijentom, poznaje njegove realne potrebe i razvija odnos poverenja.

Možete li da objasnite šta je to lični bankar, usluga koju razvija Sosijete ženeral banka? Kome je namenjena i ko su najčešći korisnici?

Lični bankar je, rečju, desna ruka klijentima u finansijskom savetovanju. Institucija ličnog bankara kod nas je prisutna već 15 godina i po tome se Sosijete ženeral banka razlikuje od ostalih. Jedna od osnovnih dužnosti ličnog bankara jeste da radi u interesu svojih klijenata, a to znači da neće ići u pravcu da klijenta prezaduži, ili da po svaku cenu proda proizvod i uslugu ukoliko to nije u skladu sa potrebama klijenata. Ključno je poznavanje klijenata, realnih potreba klijenata, rad na uzajamnom razumevanju i poverenju koje doprinosi kreiranju ponude i usluge po meri klijenata.

Iz istog broja

Holistički marketing

Umetnost višeslojne komunikacije

Uroš Mitrović

Ekonomski barometar (maj 2016.)

Poslovne vesti

 

Ekonomija lokalnih samouprava

Kancelarije preduslov za više investicija

 

Abeceda ekonomije

Digitalno bankarstvo

Darko Popović

Intervju – Blagoja Slabev, generalni direktor kompanije Somboled

Inovativni lider na tržištu

 

Prognoze – Šta čeka Srbiju i region

Oporavak na vidiku

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu