Dodatno

Forum Srbija Nemačka

Prijateljstvo i saradnja 2

fotografije u dodatku forum srbija nemačka: ivan šepić

Prijateljstvo i saradnja

Izvodi iz govora na svečanom otvaranju Foruma Srbija Nemačka, 10. aprila 2014.

 

Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i počasni član Foruma

Kod nas u Srbiji donedavno su postojale brojne predrasude zbog različitih istorijskih prilika i o nemačkoj državi i o nemačkom narodu. Odnedavno mnogi, kada govore o prijateljstvu sa Nemačkom, obično razmišljaju o tome kako su nam potrebne nemačke pare, a srpska pamet je valjda uvek iznad, i mi ćemo se snaći i znati kako da im nešto uzmemo. A ja želim da kažem da je najvažnije u ovom odnosu, bar za Srbe, građane Srbije i Srbiju, da naučimo od naših nemačkih prijatelja kako se vodi ozbiljna i odgovorna politika, da naučimo kako da radimo više, kako da budemo ozbiljniji i odgovorniji, kako da svakoga dana menjamo sebe, kako da učimo svakoga dana, i bar u ponečemu da možemo da se uporedimo sa Nemcima i sa nemačkom državom.

Prijateljstvo i saradnja 3

Pred Srbijom je težak put, ali Srbija ima sigurnu budućnost. Sve je u našim rukama, sve zavisi od našeg rada, od naše posvećenosti, od naše marljivosti. Ako mi budemo bili spremni da prihvatimo borbu za bolji život naših građana, ukoliko se budemo ponašali odgovorno, ozbiljno, ja sam uveren da ćemo imati podršku i kancelara Šredera, i nemačke države i kancelarke Angele Merkel, da ćemo imati podršku i nemačkog naroda, a podrška Nemačke ne znači koliko ćemo mi da uzmemo od njih – suština je pre svega šta mi moramo da uradimo da bi nas oni uopšte prihvatili za prijatelje. I mnogo bolnih i teških stvari tek ćemo morati da napravimo da bi Nemačka prihvatila Srbiju onako kako je prihvatila neke druge narode i neke druge zemlje. I nije mi teško i ne stidim se da to kažem – mnoge naše poteze neće tumačiti na najbolji mogući način, ali moja je želja da ovoga puta to kažem: Srbija se neće plašiti da bude prijatelj Nemačke. To znači da ispunjava svoje teške obaveze, spoljnopolitičke i unutrašnjopolitičke, i da napravi najteže ekonomske reforme koje nismo pravili u poslednjih trideset godina, da se izlečimo od socijalističkog samoupravljanja, da napravimo modernu zemlju tržišne ekonomije, i tu nećemo praviti nikakve kompromise.

Mi iz Vlade Srbije daćemo svoj doprinos i uvek ćemo želeti da učimo od Nemačke, nemačkih političara, nemačkih ekonomista, a vaši investitori Srbiju mogu da smatraju dobrim mestom za svoje investicije. Naravno, bilo je i biće uvek problema, ali ako uspemo da rešimo preko 90 odsto problema, siguran sam da će vaši investitori, uz popravljanje poslovnog ambijenta, donošenje neophodnih zakona koje za sve ove decenije nismo uspeli da donesemo, Srbiju osećati kao svoju kuću i osećati dobrodošlicu na svakom koraku. Čestitam vam i želim vam uspešan rad, i još jedanput hvala. Živela Srbija, živelo srpsko-nemačko prijateljstvo.

Ružica Đinđić, počasni član foruma

Forum Srbija Nemačka osim nesumnjivog značaja koji ima za Srbiju i naše nemačke partnere, za mene ima i jedno dublje, rekla bih, simbolično značenje. Već punih deset godina "Fond Dr Zoran Đinđić", zahvaljujući podršci upravo nemačke države i privrede, gradi trajne, na uzajamnom poverenju zasnovane veze između naše dve zemlje. Fond već čitavu deceniju u praksi ostvaruje ideje Zorana Đinđića, koji nikada nije imao dileme o karakteru i značaju obnove i jačanja srpsko-nemačkih odnosa u svim oblastima. On je upravo u Nemačkoj zaokružio svoj filozofski koncept, koji je u značajnoj meri opredelio i njegovu političku i državničku praksu. Tu je stekao i trajna prijateljstva sa ljudima različitih profesija, obrazovanja, političkih i životnih stavova. Njegova, pre svega duhovna veza sa Nemačkom, sa njenim ljudima i institucijama, samo ga je učvrstila u nameri da Srbiji vrati ono mesto koje joj i pripada, da je ponovo uključi u ravnopravnu zajednicu demokratskih evropskih država. Na tom putu je brutalno zaustavljen, ali decenija koja je usledila uverava nas u životnu snagu njegovih ideja.

Prijateljstvo i saradnja 4

Nesumnjiva potvrda toga je i formiranje novog saziva srpskog parlamenta i činjenica da sve stranke koje će u njemu biti zastupljene, bez obzira na razlike svojstvene svim demokratskim društvima, u svojim programima kao prioritet ističu evropski put Srbije i njen ulazak u Evropsku uniju. To znači da se većina građana svesno i odgovorno opredelila za viziju Srbije kao neodvojivog dela porodice evropskih naroda.

Takva politička volja građana unosi optimizam, ali predstavlja i veliku odgovornost za sve državne institucije, političke partije i pojedince koji tu volju građana Srbije treba da realizuju. Nimalo lak ni brzo dostižan cilj, koji zahteva znanje, odlučnost i spremnost za suočavanje sa mnogim problemima.

I upravo je Nemačka, duh njenih građana, stabilnost institucija, moćni mehanizam demokratskog odlučivanja, koji pokazuju svoju vitalnost i u najsloženijim situacijama, dobar primer i za Srbiju. Tradicionalna povezanost naših kultura, ekonomije, nauke, mnogobrojni lični kontakti, samo su neke od spona koje nas povezuju i koje predstavljaju zalog za budućnost. A najvažnija spona su, duboko sam u to uverena, međusobno poverenje i iskreni partnerski odnosi u kojima potvrđujemo naše prijateljstvo i predanost zajedničkim vrednostima evropskog društva.

Vaše lično angažovanje, poštovani gospodine Šreder, vaše iskustvo i osvedočeno prijateljstvo prema Srbiji i njenim građanima, vaše duboko poznavanje prilika u ovom delu Evrope i želja da konkretno pomognete, od neprocenjivog su značaja. Ja koristim i ovu priliku da Vam zahvalim na svemu što već dugi niz godina činite u interesu razvoja nemačko-srpskih odnosa i jačanja uzajamnog poverenja. Ubeđena sam da je i ovaj današnji susret doprinos konceptu saradnje kakvu želimo i kojoj težimo.

Gerhard Šreder, bivši kancelar Savezne Republike Nemačke

Poboljšanje nemačko-srpskih odnosa veoma mi leži na srcu – pored ostalog i zato što je od velikog značaja za dalji razvoj Evrope. I veoma se nadam da će ovaj Forum doprineti da se prodube i inače veoma bliski odnosi naše dve zemlje. Koliko je važan ovaj Forum govori i to što su njegovi počasni članovi i budući srpski premijer Aleksandar Vučić i Gernot Erler, koordinator nemačke vlade za Rusiju i zemlje Istočnog partnerstva.

Prijateljstvo i saradnja 5

Za Nemačku je Srbija ključna zemlja Balkana. Aktuelna vlada Srbije je suštinski poboljšala odnose sa svim državama u regionu, naročito sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Sporazum od 19. aprila 2013. godine između Beograda i Prištine bio je važan korak koji doprinosi stabilnosti na Balkanu. Mnoga su pitanja u odnosima između Beograda i Prištine još otvorena, ali sam siguran da će se i ona rešiti. Činjenica je da je Srbija danas konstruktivan akter i faktor stabilnosti na Balkanu. Evropsko ujedinjenje bez zemalja zapadnog Balkana nije kompletno.

Početak pristupnih pregovora između EU i Srbije 21. januara ove godine bio je istorijski čin. Jasno je: Članstvo u EU Srbije i drugih zemalja zapadnog Balkana je suštinski u sopstvenom interesu Evropske unije i moje zemlje. EU i Nemačka žele stabilan i privredno prosperitetan Balkan. To takođe znači da će one gde god mogu podržavati Srbiju na njenom nimalo lakom putu ka Evropi. Želja Vlade Srbije da najkasnije 2020. godine bude članica EU je realna, ukoliko se Srbija energično uhvati u koštac na neophodnim reformama u svim oblastima. To je očekivanje vezano za prethodne parlamentarne izbore, imajući u vidu temeljne reforme u oblasti privrede, državne uprave i pravosuđa. Dobar je znak što su u novom srpskom parlamentu po prvi put zastupljene samo partije koje se zalažu za članstvo Srbije u EU.

Budućnost Srbije je u Evropskoj uniji. To odgovara istoriji i identitetu vaše zemlje – a to je, poštovana gospođo Đinđić, bila i vizija vašeg pokojnog muža. Njegova vizija trebalo bi da bude obaveza da se put ka Evropi dosledno nastavi.

Ubeđen sam da će Nemačka biti pouzdan partner Srbije na njenom putu ka EU. Od demokratskih promena 2000. godine Nemačka je Srbiji stavila na raspolaganje bilateralnu pomoć od preko 1,6 milijardi evra. Više od bilo koje druge države. A Nemačka je takođe, zajedno sa Italijom, najveći trgovinski partner Srbije.

Početak pristupnih pregovora i sprovođenje u delo najavljenih reformi učiniće Srbiju još atraktivnijom za investicije i privući će još više nemačkih preduzeća. Srbija ima veoma velik potencijal, koji sada treba i mora da se iskoristi.

Ubeđen sam da će Forum Srbija Nemačka znatno doprineti da se veze između naše dve zemlje prodube – politički, privredno, ali pre svega i u domenu civilnog društva.

Želim Forumu u tom smislu sve najbolje i mnogo uspeha.

Kvalitet Foruma su novi ljudi

Prijateljstvo i saradnja 6

Nadamo se da će Forum biti novi instrument koji će poboljšati saradnju Srbije i Nemačke u svim aspektima, ne samo političkog života, već pre svega privrednog i kulturnog. Mogu reći da je Forum već dao svoj doprinos time što je podstakao i podržao osnivanje nove nemačke škole u Beogradu – članovi ovog Foruma su dali značajan doprinos, i verujemo da to može biti primer i za druge projekte sličnog karaktera. To bi primarno trebalo da bude privreda, ali i sve druge sfere društvenog života. Od Foruma ne treba očekivati nešto epohalno novo u odnosu na već postojeće organizacije, kao što je Nemačka privredna komora, a Privredna komora Srbije je takođe vrlo aktivna u Nemačkoj, ali se nadam da će Forum dati nove impulse sa ljudima koji su se ovde okupili. Značajna je podrška bivšeg kancelara Šredera ovom našem poduhvatu, i verujem da će nastati, kao što je rekao i gospodin Vučić, nova era u srpsko-nemačkim odnosima. Nekada su jugoslovensko-nemački odnosi bili veoma dobri, ali od tada je prošlo 25 godina, a naša novija istorija nam je poznata, naši odnosi sa Nemačkom nisu uvek bili sjajni u proteklom periodu. Nadamo se da ćemo stvoriti nove rezultate u našim odnosima.

Bojan Predojević, direktor predstavništva Profine Group Keln, član izvršnog odbora Foruma

Srpska kultura u nemačkoj javnosti

Prijateljstvo i saradnja 7

Mislim da će Forum doneti nov kvalitet u prepoznavanju mogućnosti saradnje na različitim poljima, kako u Nemačkoj tako i u Srbiji. Sami ljudi koji su pristali da budu deo Saveta, odnosno počasni članovi, ukazuju da je značaj Foruma prepoznat. Hoću da naglasim da slični forumi postoje i u drugim zemljama. Recimo, ja sam nedavno srela predsednika nemačko-ruskog foruma, i on mi je iz njihovog iskustva rekao da je izuzetno važno da deo Foruma čine i značajni privrednici. To smo od početka prepoznali kao potrebu, ali naravno, trudićemo se koliko možemo da se odnosi prošire i u sferi kulture, obrazovanja, jer tu i mi možemo da ponudimo nemačkoj javnosti nešto atraktivno i visoko kvalitetno. Tu mislim na veoma dobre srpske filmove, koji su mnogo više traženi nego što nam je poznato. Imamo jednu sjajnu inicijativu koja se zove Serbinale – predstavljanje naše kulture u Nemačkoj, koja je bila izuzetno uspešna prve godine, iako je bila organizovana bez dinara podrške države. Nadam se da se takve situacije više neće događati. Naravno, imamo i veliki broj mladih ljudi koji studiraju u Nemačkoj, nadam se da će, recimo, u okviru Erasmus programa koji upravo potpisujemo, biti više onih koji će biti zainteresovani da studiraju u Srbiji. Mislim, dakle, da ćemo moći da doprinesemo otvaranju novih puteva saradnje. Sa druge strane, ne smemo da zaboravimo da je naša dijaspora druga po veličini u Nemačkoj i nadam se da će i ona u osnivanju ovog Foruma prepoznati želju da je uključimo u njegov rad.

Sonja Liht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, članica saveta Foruma

Da stranci ne rešavaju administrativne probleme

Prijateljstvo i saradnja 8

Kada u tranzicionom periodu počnete da radite projekte sa stranim zemljama, prvo treba definisati te projekte i industrijske grane. Sledi pitanje koji su vaši potencijalni partneri u Nemačkoj za te industrijske grane. Tu bi se trebalo osloniti na nemačka mala i srednja preduzeća koja su iz perspektive Srbije ogromna jer se tamo u mala i srednja preduzeća, računaju ona koja imaju promet od 50 miliona, pa do 12-13 milijardi evra. Potom treba stvoriti pozitivnu klimu da bi privrednici došli u kontakt sa ljudima sličnih interesovanja. Sledeći deo tog lanca jeste da se pogleda koji su to uslovi koje država treba da ispuni da bi se ta klima poboljšala, a sa druge strane, treba odrediti smernice ko će na čemu da radi. I ono što je najvažnije, a mislim da je Srbija tu uvek imala problema, jeste određivanje jednog projektnog tima koji mora da se svakodnevno bavi problemima i komunikacijom sa strancima. Kada definišu probleme, privrednici ne govore o strategijama, već o konkretnim temama i njihovoj implementaciji. Mi nemamo mnogo ljudi koji se bave time i koji svakodnevno rešavaju te probleme. To je ključna tačka jer će problema uvek biti. Potrebno je da se edukuje tim koji će brzo rešavati dnevne probleme. Taj tim treba da osnuju privrednici, sve se svodi na odnose među privrednicima, koji moraju da rešavaju međusobne probleme, a država je tu da postavi strateške ciljeve. Ne smemo da dozvolimo da stranci rešavaju administrativne probleme, ne mislim samo na papire, već od početka do kraja, od pripreme zemljišta i izgradnje hala do instaliranja i rada mašina. Mi imamo kvalifikovanu radnu snagu i pametan narod. Ali treba ga iskoristiti na pravi način i u pravo vreme.

Dejan Ilić, naučnik i menadžer u Nemačkoj, član saveta Foruma

Model za Srbiju

Prijateljstvo i saradnja 9

Nemačka je zemlja koja je najuspešnije prebrodila ekonomsku krizu od 2009. godine. Mi treba da učimo od Nemačke. Oni imaju privredu koja se zasniva pre svega na srednjim i malim preduzećima, koja su zapravo ogromna, ali su srednja po broju zaposlenih, i koja su postala moćna i deo su moćne privrede najviše na osnovu veoma bliske saradnje – i međusobne i između lokalnih zajednica, obrazovanja i preduzeća. Znači, njihov pristup podrazumeva da imate viziju, nađete svoju nišu i onda se zalažete da postignete konkurentnost koja će vam obezbediti opstanak, bez obzira na konkurentnost drugih. Mislim da je to model za Srbiju.

Kori Udovički, direktorka Centra za visoke ekonomske studijeCEVES, članica saveta Foruma

Podizanje kvaliteta saradnje

Prijateljstvo i saradnja 10

Drago mi je da postoji obostrano interesovanje za uspeh Foruma, kako od strane uspešnih pojedinaca tako i institucija iz obe zemlje. S obzirom na to da je Nemačka najvažniji privredni partner Srbije, očekujem da rad Foruma intenzivira i podigne kvalitet saradnje, od čega obe zemlje mogu imati koristi. U tom kontekstu važno mi je da kao predstavnik jedne globalne finansijske institucije mogu da dam svoj doprinos daljem ekonomskom jačanju Srbije, kao i da matičnim klijentima u Nemačkoj omogućimo bolji ambijent za ulaganja u Srbiji.

Nemanja Žugić, direktor predstavništva Deutsche Bank, član izvršnog odbora Foruma

Razvijanje partnerstva

Prijateljstvo i saradnja 11

Veoma pozdravljam inicijativu Foruma Nemačka–Srbija. Intenziviranje saradnje naše dve zemlje u oblastima privrede, politike i civilnog društva, kojima teži Forum, u skladu su sa podrškom koju GIZ pruža Srbiji na njenom putu u Evropsku uniju. Nemačka je kao najveći bilateralni donator u Srbiji prisutna sa mnogim projektima, koje po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) sprovodi GIZ. Privredni odnosi, programi iz kulture i obrazovanja etablirali su se između naše dve zemlje i mi ih podržavamo. Produbljivanje tih raznovrsnih aktivnosti trebalo bi da bude u žiži delovanja Foruma, na taj način Forum može da doprinese da se pojedine akcije komplementarno dopune i da se razviju u produbljeno partnerstvo.

Siegmund Müller, direktor Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, član Saveta Foruma

Ovaj dodatak podržao je "Forum Srbija Nemačka". Autori: Radmilo Marković i redakcija "Vremena". Fotografije: Ivan Šepić

Izveštaj o Forumu u PDF-u

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu