Dodatno

Božo Prelević, LEX

Prednosti ustavne žalbe

Srbi radije biraju vođe

Deklaracija o nezavisnosti suda vrlo često nije imala instrumente koji bi tu nezavisnost pretočili u praksu, a mislim da je nezavisan sudijski ili sudski budžet jedan od preduslova nezavisnosti suda, naravno uz postupak biranja i razrešavanja sudija koji je, mislim da tu neće biti problema, približno sličan u sva četiri modela. Zagovornik sam ustavne žalbe jer nakon našeg ulaska u Savet Evrope, nakon usvajanja Povelje o ljudskim pravima, za Srbiju je praktičnije da ima ustavnu žalbu u odnosu i na ona pitanja koja će se pokretati pred sudom u Strazburu. Tačno je – to je četvrti stepen, tačno je – to je komplikovano, ali štete koje taj sud dosuđuje u odnosu na zemlje i u odnosu na postupke koje su aplikanti pokrenuli ogromne su. Ako onaj koji aplicira pred tim sudom ne iscrpi sva domaća sredstva, on ne može da aplicira tamo. Čini mi se da je Hrvatska to već uradila. Čini mi se da je to filter koji bi se pokazao kao jako dobar, jako praktičan i sa druge strane kao bolje prihvaćen od sudova u domicilnoj zemlji kada im sopstveni sud ukazuje na kršenje ljudskih prava. Pomenuću jednu odredbu člana 6 koja govori o ljudskom pravu kojim se podrazumeva da se postupak okonča u razumnom roku. Mislim da će Srbija tu jako, jako loše proći. Naravno, zalažem se i za obezbeđenje efikasnog sistema kontrole službi bezbednosti. U ovom trenutku nemam jasnu predstavu kako bi se to ugradilo. Jedan takav zakon je već pisan. Nažalost, nije usvojen.

Pomenuto je da po nekakvom mentalitetu građani radije biraju vođe. Nažalost, svedoci smo da je to tačno, ali mislim da je to posledica dugogodišnjeg ili dugodecenijskog sprdanja političkih stranaka sa institucijama i da niko razuman i normalan neće tražiti zaštitu od kompromitovanih institucija, već će okretati ka vođama. Mislim da je to posledica, a ne neizmenljiva karakterna crta ovog naroda.

Iz istog broja

Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka, Beograd

Legitimnost, legalnost i efikasnost

Zoran Lutovac, Institut društvenih nauka

Jednodomni parlament

Zoran Lončar, Pravni fakultet, Novi Sad

Neposredan izbor predsednika

Aleksandar Simić, sudija Saveznog ustavnog suda

Nepoštovanje ustava, tradicija

Desimir Tošić, potpredsednik Demokratskog centra

Socijalni karakter države

Dragoljub Kavran, predsednik Saveta za državnu upravu

Legitimizacija vlasti

Radoslav Stojanović, Pravni fakultet, Beograd

Vertikalna decentralizacija

Vojislav Stanovčić, SANU

Podela vlasti

Slobodan Samardžić, Fakultet političkih nauka, Beograd

Legitimnost, legalnost i efikasnost

Marijana Pajvančić, Pravni fakultet, Novi Sad i CESID

Važnost procedure

Miroljub Labus, Pravni fakultet, Beograd

Rešivo u kratkom roku

Dodatak - G17 Institut

Novi ustav Srbije

Z. M

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu