Dodatno
Pokretači promena 2020. – Inicijative koje su unapredile društvo i svoje zajednice 2

Pokretači promena 2020. – Inicijative koje su unapredile društvo i svoje zajednice

 

Aktivno učešće građana i organizacija civilnog društva važno je za prepoznavanje i rešavanje problema u zajednici. Imajući u vidu da ova važna uloga organizovanih i neformalnih grupa nije dovoljno vidljiva, Beogradska otvorena škola uz podršku USAID-a dodeljuje Nagradu Pokretači promena, namenjenu isticanju najinspirativnijih i najuspešnijih kampanja javnog zagovaranja.

U kategoriji "Saradnjom do promene" kao najbolji primer zajedničkog delovanja javnih vlasti i organizacija civilnog društva nagrađena je kampanja Saveza slepih Srbije, koji je u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i nadležnim ministarstvima inicirao prihvatanje Marakeškog ugovora. Ovaj sporazum je ratifikovan u januaru, čime je omogućena bolja pristupačnost formatima pisanih materijala za slepe, slabovide i druge osobe sa invaliditetom.

Udruženja Čepom do osmeha proglašeno je najuspešnijim okupljanjem građana kao nosilaca poruke javnog zagovaranja. U okviru humanitarno-ekološke akcije ovog udruženja obezbeđena su 54 pomagala za osobe sa invaliditetom, a na novosadskom kupalištu Štrand izgrađeno je prvo kombinovano igralište za decu sa i bez smetnji u razvoju.

Inicijative neformalnih grupa stanovnika iz Pančeva i mesta Pakleštica, nagrađene su u okviru kategorije "Pohod na aktivizam". Inicijativa "Odbranimo Teslu" uspešno se zalagala za promenu Nacrta Plana detaljne regulacije za naselje "Tesla", a koji je predviđao izgradnju novih stambenih objekata na mestu dečijih igrališta i zelenih površina. Neformalna grupa Pakleštica UVEK fokusirala se na uređenje sela i obogaćivanje ponude kulturnih sadržaja što je, između ostalog, dovelo do otvaranja muzeja Pakleštica i čišćenja obale Zavojskog jezera.

U individualnoj kategoriji prepoznat je doprinos Milje Vuković, osnivačice Fejsbuk grupa Za manje smeća i više sreće – Zero&Low Waste Serbia i Divlji Beograd koje, svaka na svoj način, ukazuju na potrebu očuvanja životne sredine i život u skladu sa prirodom.

Specijalne zahvalnice dodeljene su i Radmili Urošević za inicijativu Volonterski servis Zvezdare, Književnom festivalu "Na pola puta", Seoskom kulturnom centru Markovac, grupi Kotež i grupi Somborske šnajderke.

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu