Dodatno

Portal eKonsultacije

Novi instrument, neiskorišćene prilike

Portal eKonsultacije počeo je sa radom sredinom decembra 2021, kao poseban portal u okviru sistema eUprave. Iako su protekle skoro dve godine od kada je počeo sa radom, uvođenje Portala kao instrumenta za sprovođenje onlajn konsultacija i javnih rasprava nije znatnije doprinelo unapređenju njihove transparentnosti i inkluzivnosti

Prema Odluci o ustanovljavanju Portala, državni organi su u obavezi da na njemu objavljuju sve relevantne informacije o konsultacijama i javnim raspravama koje sprovode u okviru svoje nadležnosti. Međutim, istraživanje koje su sproveli istraživači Centra za evropske politike uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji pokazuje da organi uprave ne ispunjavaju dosledno ovu obavezu. Uočeno je da organi ne objavljuju na Portalu sve konsultacije i javne rasprave koje sprovode. Dodatan problem jeste to što pojedine institucije ne koriste Portal u skladu sa njegovom namenom i objavljuju na njemu različite pozive i konkurse koji nisu predmet Portala, a primer neadekvatnog načina korišćenja jeste i razdvajanje delova istog konsultativnog procesa u nekoliko objava. Identifikovani primeri koji svedoče o neujednačenom i neadekvatnom ispunjavanju obaveze korišćenja Portala ukazuju na potrebu dodatne obuke državnih službenika o ovoj temi i češćeg praćenja stanja i izveštavanja od strane nadležnog tela. Dodatno, oni ukazuju i na to da Portal nije značajnije doprineo poboljšanju transparentnosti u ovoj oblasti, s obzirom na to da se na njemu ne nalaze sve neophodne informacije i dokumenta.

Novi instrument, neiskorišćene prilike 1

U istraživanju su uočeni propusti organa da na Portalu objavljuju izveštaje o konsultacijama i javnim raspravama koje su organizovali. Analiza pokazuje i da često izostaju i dokumenti neophodni za pripremu zainteresovanih strana za učešće u ovim procesima, kao što su predlozi i nacrti dokumenata, polazne osnove, obrazloženja, programi javnih rasprava i slično. Ovakvi podaci upućuju da Portal još uvek ne obezbeđuje elementarne uslove za učešće u konsultativnim procesima, čime je potencijal Portala da pozitivno utiče na inkluzivnost znatno ograničen. Sa druge strane, pomenuti nedostatak izveštaja onemogućava sticanje uvida u celokupan tok procesa, odnosno da li su zainteresovane strane zaista uzele učešće i kakav je tretman komentara od strane nadležnih institucija. Objavljivanje izveštaja važno je kako zbog odgovornosti i transparentnosti institucija tako i zbog procene uticaja Portala na povećanje inkluzivnosti ovih procesa.

Na mogućnost zainteresovanih građana da se uključe u kreiranje propisa negativno utiče i činjenica da se prilikom izrade nacrta propisa često ne organizuju konsultacije, već samo javne rasprave. Podaci pokazuju da su konsultacije organizovane samo za 29 % propisa usvojenih tokom 2022, dok je, sa druge strane, svaki dokument javnih politika prošao kroz konsultacije. Konsultacije se razlikuju od javnih rasprava ne samo po fazi u kojoj se sprovode i po trajanju, već i po suštini – tokom konsultacija dokument ili propis je u početnoj fazi, kada je nadležnom organu važno da dobije što više sugestija kako bi se predlog ili nacrt što bolje formulisao, dok kod javne rasprave organi izlaze u javnost sa već gotovim nacrtom ili predlogom i načelno su manje spremni da prihvate suštinske izmene.

I pored navedenog, najveći problem koji utiče na neiskorišćavanje punog potencijala tako korisnog instrumenta kao što je Portal eKonsultacije jeste činjenica da se u praksi i dalje koriste dva kanala za sprovođenje onlajn konsultacija i javnih rasprava – Portal i internet stranice organa uprave. Konkretno, problem se ogleda u tome što organi u najvećem broju slučajeva redovno objavljuju sva neophodna dokumenta i informacije na svojim internet stranicama, a ne čine to na Portalu. Korišćenje ova dva sistema negativno utiče i na mogućnost Portala da podstakne inkluzivnost procesa jer je dostavljanje komentara i sugestija omogućeno i putem mejl adresa koje organi naznače kao kanal komunikacije. Ukoliko se praksa korišćenja Portala od strane organa ne unapredi i ukoliko se ne obezbede uslovi da Portal postane jedini kanal za sprovođenje onlajn konsultacija i javnih rasprava, on će ostati još jedna neiskorišćena prilika za unapređenje prakse kreiranja politika.

Iz istog broja

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu