Dodatno

Telekomunikacije

Neophodne radikalne promene

Konsultantska kuća A.T. Kearney objavila je rezultate istraživanja o trendovima na evropskom tržištu telekomunikacija i o tome šta je potrebno kako bi evropske telekomunikacione kompanije preživele u konkurenciji kompanija poput Applea, Samsunga i Googlea

Piše:  

Potražnja za telekomunikacionim uslugama u Evropi je u velikom porastu. Samo u periodu 2014–2018. godine očekivani rast mobilnog saobraćaja je 61 odsto godišnje, dok će se promet podataka u fiksnoj mreži povećati 20 odsto godišnje. Međutim, pritisak za dalje smanjenje cena uz istovremeno zadržavanje odgovarajućeg nivoa investicija znači da će finansijska perspektiva evropskih telekomunikacionih kompanija biti u najboljem slučaju – mešana. Šta to zapravo znači?

Neophodne radikalne promene 1
Ana Petrić…

Vodeća globalna menadžment konsultantska kuća A.T. Kearney zaključuje da su telekomunikacionom sektoru potrebne strateške i regulatorne promene, kao i značajne investicije u infrastrukturu, kako bi se sprečilo da se klasični telekomunikacioni operatori izguraju iz većeg dela telekomunikacionog lanca. Prema rezultatima dobijenim u ispitivanju stavova 60 direktora najvećih telekomunikacionih kompanija u Evropi, telekomunikacioni operatori treba svojim korisnicima da ponude još više usluga i otvoreno se takmiče sa kompanijama koje nisu tradicionalne telekomunikacione kompanije kao što su Apple, Samsung i Google, za šta je potrebno postići i napredni nivo inovativnosti.

Prema rezultatima, dve trećine intervjuisanih izvršnih direktora iz vodećih telekomunikacionih operatora kaže kako su za postizanje finansijskih ciljeva potrebne temeljne promene u poslovanju i operativnim modelima. "Istraživanje je pokazalo da je konsolidacija u telekomunikacionoj industriji uhvatila maha u poslednje vreme i nije bila ograničena na dogovore o deljenju mrežne infrastrukture ili spajanja i akvizicije samo u mobilnoj telekomunikacionoj areni. Pregovori i postignuti dogovori uključivali su i pružaoce usluge u fiksnoj telefoniji, grupe integrisanih telekomunikacionih operatora kao i kablovske operatore. A.T. Kearney smatra kako je koncentracija stvarno potrebna kako bi se stvorio ravnopravan teren za kompanije i tržišta razvio na principima ekonomije obima", komentariše Ana Petrić, stariji savetnik u kući A.T. Kearney zadužen za područje telekomunikacija.

Neophodne radikalne promene 2
…i Marko Derča

Istraživanje pokazuje da izvršni direktori u evropskom telekomunikacionom sektoru razmišljaju kako smanjiti operativne troškove i povećati prihode po korisniku. Oni su fokusirani i na prilagođavanje strukture troškova očekivanom smanjenju prihoda kako bi nastavili sa investiranjem u širokopojasnu mrežu i visokokvalitetne usluge. Napori u smanjenju troškova preusmereni su sa operativnih troškova na smanjenje marketinških troškova (npr. provizije, subvencije) kako bi se fokusirali na efikasnije investicione programe. "Troškovi su, međutim, samo jedna strana medalje", objašnjava Marko Derča, potpredsednik kuće A.T. Kearney. "Evropska telekomunikaciona tržišta u većini mogu se okarakterisati kao zrela tržišta s raznolikim korisnicima, počevši od štedljivih pa sve do onih koji u potrazi za kvalitetom koriste etablirane brendove. Kao rezultat, fokus telekomunikacionih operatora usmerava se prema upravljanju vlastitom bazom korisnika i ponudi novih usluga. Izvršni direktori u telekomunikacionom sektoru kažu kako im je razvoj novih poslova, samostalno ili u partnerstvu sa drugim kompanijama, ključni cilj. Kada se pogleda poslovni model, većina telekomunikacionih operatora odustala je od nade kako će taj značajniji rast tržišnog udela ostvariti na bilo koji način osim akvizicijama i pripajanjem", ističe Derča.

Tri slobode

Prema istraživanju, izvršni direktori će uspešno poslovati ako im regulatori odobre ono što A.T. Kearney naziva "Tri slobode". Prva je sloboda ostvarenja ekonomije obima: Dozvoljavanje konsolidacije osiguralo bi investicije u bolju infrastrukturu i usluge, a međudržavna konsolidacija omogućila bi formiranje velikih igrača koji bi većoj bazi korisnika mogli ponuditi nove digitalne usluge, poput plaćanja ili umreženih automobila. Druga sloboda je sloboda od asimetrične regulative: Uspostavljanje jednakih standarda na nivou EU po pitanju privatnosti i zaštite podataka pomoglo bi inovacijama te ohrabrilo korisnike za usvajanje novih usluga. Treća je sloboda od neograničenog određivanja cena: Neograničavanje cenovnih politika je od vitalne važnosti za telekomunikacione operatore kako bi ponudili različite usluge i sadržaj u sklopu paketa i diferencirali kvalitet usluge.

Iz istog broja

Vreme uspeha! (februar 2015.)

Poslovne vesti

 

Intervju – Danka Selić, generalni direktor Beogradskog sajma

Uspeh jedino logično rešenje

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu