Dodatno

Intervju – Kristof Cetl, generalni direktor GRAWE osiguranja a.d.o.

Nastavak ekspanzije 2

Nastavak ekspanzije

"Analize nezavisnih institucija i online portala postojećih proizvoda na bankarskom tržištu i proizvoda osiguranja života pokazuju da su na tržištu proizvodi osiguranja života konkurentniji u odnosu na bankarske proizvode za klijente koji žele da štede, a posebna prednost je da su u isto vreme – osigurani"

 

"Sektor osiguranja u Srbiji je i dalje nerazvijen i možemo da kažemo da je rangiran znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije. U prilog tome govore pokazatelji razvijenosti tržišta osiguranja – odnos ukupne premije i bruto domaćeg proizvoda i ukupna premija po stanovniku. Učešće premije u bruto domaćem proizvodu i dalje je oko 2 odsto, dok ovaj pokazatelj za zemlje članice Evropske unije iznosi više od 8 odsto. Ipak, u poređenju sa zemljama regiona Centralne i Istočne Evrope, kao i grupom zemalja u razvoju čiji prosek ne prelazi 3 odsto, Srbija je na zadovoljavajućoj poziciji", ovako ocenjuje stanje tržišta osiguranja u Srbiji za "Vreme" Kristof Cetl, generalni direktor GRAWE osiguranja a.d.o. "Stepen razvoja osiguranja se meri i stepenom razvoja osiguranja života koji u Srbiji beleži veći rast nego ukupni sektor. U 2013. godini osiguranje života ponovo je zabeležilo blagi rast što ukazuje na pozitivan trend razvoja ukupnog sektora", dodaje Cetl.

"VREME": Postoji podatak da celo tržište osiguranja u Srbiji vredi između 500 i 600 miliona evra, i da je to brojka koja se ne menja celu deceniju. Koje su, po vama, nužne mere da bi se ovaj bilans popravio?

KRISTOF CETL: Postoji visok stepen korelacije između nivoa dohotke stanovništva i stepena razvoja osiguranja života, svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Sigurno je da će sa razvojem privrede u našoj zemlji i povećanjem dohotka stanovništva doći do značajnijeg razvoja i u oblasti osiguranja života. Posebno izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji će se menjati u pravcu smanjenja prihoda za penzionere, dovešće do potrebe građana da razmišljaju o svojim prihodima u starosti, odnosno do povećanja nivoa potreba za proizvodima osiguranja života i programa kroz koje mogu da se obezbede dodatni prihodi uz penziju.

Podsticaj razvoja osiguranja kroz unapređenje zakonskih propisa koji regulišu delatnost osiguranja i finansija je među prioritetnim ciljevima već nekoliko godina. Po pitanju radnog angažovanja u industriji osiguranja, zakonodavstvo još uvek ne omogućava određene oblike radnog angažovanja koji su prisutni u razvijenim zemljama Evrope, oblike koji dovode do dobrih rezultata poslovanja, i to je jedan od glavnih problema društava za osiguranje. Posledica je značajno povećanje troškova i samim tim teško ostvarivanje profitabilnosti u razvoju prodajne mreže, a profitabilnost uslovljava nove investicije. Nadamo se da će biti omogućen fleksibilniji model zapošljavanja zastupnika za prodaju, pre svega osiguranja života, čime bi se zakonske norme usaglasile sa praksom koja postoji u razvijenim zemljama EU. Odmah zatim, jedan od faktora koji bi značajno uticali na rast i razvoj su poreske olakšice za koje se društva za osiguranje zalažu već nekoliko godina.

Veliki broj osiguravajućih kuća ističe neophodnost poreske reforme, u smislu da se ljudima sa životnim osiguranjem umanji porez. Dokle se stiglo u razgovorima sa državom?

Poslednjih godina je podsticaj razvoja osiguranja kroz poreske olakšice i Francuski model jedno od glavnih pitanja osiguravača koji posluju u delatnosti osiguranja života. Prvi korak bi mogao da bude zakonsko izjednačavanje uplata u dobrovoljne penzijske fondove i uplata za životno osiguranje kada ih vrši poslodavac. To su predlozi koji se odnose na postojeći sistem jer nema potrebe da postoje nejednakosti kada je cilj obe kategorije izdvajanje sredstava za starost. Sredstva koja se akumuliraju kroz osiguranje života mogu da se iskoriste za projekte značajne za društvo. Neophodna je bolja definicija poreskog tretmana kod isplate naknade iz ugovora o osiguranju života i da, na primer, kod isplate naknade za doživljenje pripisana dobit tokom trajanja ugovora o osiguranju života bude osnovica za porez na dohodak građana, a ne razlika između uplate i isplate.

Društva za osiguranje koja se bave životnim osiguranjem predstavljaju institucionalne investitore sa velikim kapacitetima investiranja koje država treba da iskoristi na najbolji način kao najkvalitetnije dugoročne izvore domaćih sredstava. Time bi bilo omogućeno finansiranje razvoja, pre svega, infrastrukturnih projekata. Očekujemo i da će lokalna samouprava iskoristiti zakonske mogućnosti da emisijom municipalnih obveznica finansira razvoj svoje sredine i koristi slobodna sredstva osiguravača. Za osiguravače su to takođe dugoročna ulaganja. Smatram da će nova vlada, izmenom sistemskih zakona, omogućiti da se veliki potencijal osiguranja u Srbiji i realizuje kroz značajnije učešće delatnosti osiguranja u finansijskom sektoru.

Već duže vreme se odlaže razdvajanje kompozitnih društava na društva koja se bave životnim i društva koja se bave neživotnim osiguranjem. Kakve bi posledice, po vama, imalo ovo razdvajanje na postojeća, "objedinjena" društva?

Posledica aktuelne situacije koja se odnosi na podelu kompozitnih osiguravajućih društava je neizvesnost jer osiguravači ne mogu da se pripreme za konačno rešenje, a ako razdvajanje zaista bude konačna odluka, to zahteva, pored visokih troškova, velike organizacione promene i kadrovsko restrukturiranje.

Direktive EU, baš kao i propis Srbije, nalažu razdvajanje životnog od neživotnih osiguranja, ali dopuštaju nacionalnim zakonodavstvima da u određenim segmentima imaju nešto drugačija rešenja. U većini zemalja EU, među kojima je i Austrija, postoji rešenje kojim se osiguravačima, u cilju podsticaja razvoja sektora osiguranja i privrede uopšte, omogućilo da zadrže kompozitni oblik i da već postojeća kompozitna društva nastave sa istovremenim obavljanjem obe grupe poslova osiguranja uz ispunjenje određenih uslova. A složiće se većina u sektoru da su tržištu u usponu mnogo potrebniji efikasnost i niži troškovi.

Možete li nešto više reći o poslovnim rezultatima GRAWE osiguranja u odnosu na rast tržišta, i pozicije u odnosu na konkurenciju? Koje usluge vas izdvajaju od drugih kuća?

Analizom rezultata društava za osiguranje koje imamo za III kvartal 2013. godine došli smo do zaključka da će, kao i prošle godine, sektor zabeležiti blagi rast i da će se trend nastaviti. U odnosu na ukupan sektor, GRAWE osiguranje beleži veći rast i dalje držimo kurs ekspanzije. To ne potvrđuju samo finansijski rezultati u 2013. godini, već i svi ostvareni planovi koji nisu izmenjeni usled ekonomskih prilika.

Na tržištu Srbije, a i u regionu, GRAWE se ističe kao osiguravač sa dugogodišnjim iskustvom. GRAWE je osiguravajuće društvo u čijem je fokusu poslovanja briga o pojedincima i porodicama, kao i briga o potrebama porodičnog biznisa. Godina 2013. je još jedna u nizu godina u kojoj je GRAWE osiguranje postiglo izuzetne rezultate i potvrdilo svoju jaku poziciju na tržištu osiguranja života u Republici Srbiji.

Svi osnovni pokazatelji poslovanja jasno ukazuju na to da je GRAWE osiguranje postiglo izuzetno dobre rezultate i unapredilo poziciju među liderima na tržištu osiguranja života u Srbiji, što nije posledica samo visokog kvaliteta usluga i konkurentnosti naših proizvoda osiguranja života, već i profesionalizma i stručnosti naših zaposlenih u čija znanja i veštine stalno ulažemo.

Kada se govori o štednji, po pravilu se pomisli na štednju u bankama. Pošto je i osiguranje jedan vid štednje, možete li "zastupati" stanovište da je štednja u osiguranju konkurentnija u odnosu na štednju u bankama?

Osiguravajuće društvo GRAWE, uz druge proizvode osiguranja života, u svojoj lepezi proizvoda ima mešovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije, koje može našim klijentima da obezbedi veći prinos nego što može kamata u banci na oročena sredstva, a pored toga velika prednost je i osiguranje života. GRAWE Invest obezbeđuje jednako pokriće u visini osigurane sume za sve vreme trajanja ugovora.

Osigurana suma sa pripadajućom dobiti isplaćuje se u slučaju doživljenja osiguranja, u slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja i u slučaju smrti osiguranika usled nezgode. Specifičnost koju ima svaki proizvod osiguranja života je štedna komponenta, ali GRAWE Invest je kreiran za one građane koji žele da štede i da odjednom "investiraju" svoja sredstva koja će im doneti adekvatan prinos. Minimalna uplata kod proizvoda GRAWE Invest je 1000 evra i može da se zaključi na najmanje 3 godine. Najduže predviđeno trajanje ugovora je 25 godina. Ipak, bez obzira na želju da pametno ulažemo svoj novac, ne treba da zaboravimo da je velika prednost ovog proizvoda upravo osiguranje i da se sume navedene u primerima ne isplaćuju samo u slučaju doživljenja osiguranja, već i da se osigurana suma isplaćuje korisnicima osiguranja u slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja i u slučaju smrti osiguranika usled nezgode.

Sve što važi za druge proizvode osiguranja života, važi i za GRAWE Invest. Tokom trajanja osiguranja, sredstva koja je uplatio ugovarač osiguranja se oplođuju kroz investicije osiguravajućeg društva, pa se po isteku trajanja ugovora o osiguranju života korisnicima osiguranja iz ugovora isplaćuje suma koja se sastoji od osigurane sume zagarantovane ugovorom i dobiti i upravo je taj deo vezan za štednu komponentu ugovora o osiguranju života GRAWE Invest. Po isteku trajanja ugovora, ugovorom zagarantovana osigurana suma isplaćuje se u skladu sa izborom korisnika osiguranja: jednokratna isplata ili mesečna renta.

Posle analize nezavisnih institucija i online portala postojećih proizvoda na bankarskom tržištu i proizvoda osiguranja života, može da se izvede zaključak da su na tržištu proizvodi osiguranja života konkurentniji u odnosu na bankarske proizvode za klijente koji žele da štede, a posebna prednost je da su u isto vreme – osigurani.

Nastavak ekspanzije 3

"Vreme uspeha!" je redovni podlistak nedeljnika "Vreme", izlazi svakog prvog četvrtka u mesecu. Uređuju: Aleksandar Aleksić i Radmilo Marković

Podlistak u PDF-u

Iz istog broja

Vreme uspeha! (april 2014.)

Poslovne vesti

 

Društveno odgovorno poslovanje

Važno je biti dobar korporativni građanin

 

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu