Dodatno

Kulturno mapiranje Dunava (III)

Limes na Dunavu 2

Limes na Dunavu

 

Dolaskom Rimljana na obale Dunava pre dva milenijuma, počinje i pisana istorija ovog područja. Tokom prvog veka Dunav postaje severoistočna granica rimske imperije. Da bi ovu granicu čuvali od upada varvarskih plemena s druge strane reke, Rimljani na Dunavu grade sistem utvrđenja, vojnih logora, bedema, osmatračnica i puteva koji čine takozvani Dunavski limes. Najznačajnija sedišta rimskih legija na Limesu, oko kojih su se razvili veći gradovi, bili su Singidunum, današnji Beograd (sedište VII Flavijevske legije nazvane i "Felix" – "Srećna"), i Viminacijum, nedaleko od Kostolca (sedište VII legija Klaudija). Ostaci i nasleđe Starog Rima na dunavskim obalama čine važan kulturni sloj srpskog Podunavlja. Viminacijum, prestonica nekadašnje rimske provincije Gornje Mezije koja je zauzimala veći deo današnje Srbije, predstavlja jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Podunavlju i kulturno-istorijsku i turističku znamenitost ovog područja.

Treći deo dodatka Dunav u PDF-u

Projekat je realizovan uz pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije


Feljton Dunav

O Dunavu se može govoriti na različite načine – u geografskom, političkom, ekonomskom, saobraćajnom, privrednom, istorijskom, ekološkom, ali i u kulturnom smislu. "Vreme" će serijom tekstova u nekoliko nastavaka pokušati da načini svojevrsno kulturno mapiranje Dunava na njegovom toku kroz Srbiju i ukazati na kulturno-istorijske slojeve koji su se u poslednjih osam i po hiljada godina taložili na njegovim obalama. Nadamo se da će ovi tekstovi pomoći boljem razumevanju kako bogate kulturne tradicije čiji smo baštinici tako i našeg današnjeg mesta na kulturnoj mapi Evrope. U trećem delu feljtona govorimo o rimskom nasleđu na Dunavu i fruškogorskim manastirima.

Iz istog broja

Trajanov most

Tanja Jovanović

Rimska Vojna krajina

Aleksandar Ćirić

Viminacijum

Tanja Jovanović

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu