Dodatno

 

Ko čini forum 2

Ko čini forum

 

Forum Srbija Nemačka nudi svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima različite oblike angažovanja i saradnje: članstvo za pojedince i grupe, kao i za institucije i kompanije. Forum predviđa i formu počasnog članstva za pojedince i institucije. Rad Foruma koncipiran je kroz različite organe: Savet Foruma, Izvršni odbor i Prijatelje Foruma.

Počasni članovi Foruma su: Ružica Đinđić (predsednica Fonda Dr Zoran Đinđić), Philipp Miessfelder (spoljnopolitički predstavnik frakcije CDU/CSU), Aleksandar Vučić (prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije), Gernot Erler (predsednik Društva Jugoistočna Evropa), Heinz Wilhelm (Ambasador SR Nemačke u Beogradu).

U Savetu Foruma su između ostalih: Kori Udovički (direktorka Centra za visoke ekonomske studije – CEVES), Hans-Hermann Tidje (nemački novinar i menadžer medija, nekadašnji urednik najtiražnijih nemačkih novina "Bild Zeitung" i lični savetnik bivšeg kancelara Helmuta Kola), Klaus-Peter Schmidt Deguelle (nemački publicista i političar, nekadašnji savetnik ministra finansija Hansa Ajhela), Michael Schaefer (predsednik upravnog odbora BMW Fonda Herbert Quandt i nekadašnji politički direktor ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke), Željko Sertić (predsednik Privredne komore Srbije), Dejan Ilić (naučnik i menadžer u Nemačkoj), Gabrielle Schubert (profesorka slavistike na Univerzitetu u Jeni), Sonja Liht (direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost).

"Prijatelje Foruma" čine kompanije i organizacije iz Srbije i Nemačke koje podržavaju ciljeve Udruženja Forum Srbija Nemačka. Forum finansira svoje aktivnosti kroz donacije članova, organizacija i kompanija kao i iz projektnog rada.

www.forumsn.org

Arhiva nedeljnika Vreme>

Pogledajte arhivu